O Fajnové Porubě

Na této stránce Vás budeme o průběhu příprav informovat. Strategický plán Poruby bude doplňovat Strategický plán Ostravy, který najdete zde.

Připravujeme Strategický plán Poruby a vycházíme přitom z dílčích strategických dokumentů, jako je například dokument Veřejný prostor v Porubě. Strategický plán chceme mít hotový do června 2018.

Poruba je součástí místní agendy 21, což znamená, že usilujeme o udržitelný rozvoj našeho obvodu. Snažíme se věci plánovat a dělat tak, abychom brali ohled i na budoucí generace. Mezi hlavní principy, které se snažíme uplatňovat, patří strategické plánování a zapojování veřejnosti do všech aspektů života Poruby.

Jak se zapojit