Dům s pečovatelskou službou Harmonie

Dům s pečovatelskou službou Harmonie


V městském obvodu Poruba tvoří senioři asi čtvrtinu obyvatel a jejich počet bude v budoucnu stoupat, jsou tak početně velmi významnou skupinou obyvatel. Jedním z úkolů obvodu je tedy zajistit jim odpovídající a moderní bydlení s přístupnými sociálními službami. V současné době Poruba provozuje dva domy s pečovatelskou službou, a to na ulicích Průběžná a Ivana Sekaniny. Poptávka po tomto druhu bydlení je ale natolik vysoká, že se městský obvod rozhodl nabídku seniorského bydlení rozšířit.

K tomuto účelu zakoupil starší budovu na ulici Dělnická 411. Jde o nejstarší lokalitu s bytovými domy v Porubě, která vznikla krátce po druhé světové válce. Místo má velký potenciál a právě dům pro seniory by měl být jedním z kroků, jak tuto lokalitu pozvednout. Služebna městské policie a průběžně budovaný kamerový systém by pak měli výrazným způsobem zvýšit bezpečnost v oblasti.

Cílem projektu bylo vybudování bezbariérového nájemního bydlení pro starší občany a také zatraktivnění lokality Dělnické ulice. V první etapě, která skončila na podzim roku 2020, nabídl zrekonstruovaný dům 23 bytů o velikosti 2+kk. Každý z nich má obytnou plochu 42m2. Součástí objektu je také recepce se zázemím a společenská místnost pro setkávání. První nájemníci se do domova nastěhovali v listopadu 2020.

V druhé etapě revitalizace, která byla dokončena v létě 2021, byly vybudovány odpočinkové zóny - klidové atrium s množstvím zeleně, místa pro posezení a herní a cvičební prvky. Přilehlé jednopodlažní budovy budou od podzimu 2021 sloužit jako kavárna a služebna městské policie. Vznikly tam i garáže pro potřeby obyvatel domu.

Slavnostní otevření se uskutečnilo 11. srpna 2021.

Dům s pečovatelskou službou nese jméno Harmonie. Tento název vybrali v hlasování samotní Porubané. Byty jsou primárně určeny seniorským párům, které jsou v základních životních úkonech soběstačné, ale pro zajištění některých úkonů z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují pomoc, popřípadě péči jiné osoby. Zájemci o bydlení se mohou hlásit na Odboru bytového hospodářství a údržby budov Úřadu městského obvodu Poruba (el. adresa Lkortova@moporuba.cz, tel. č. 599 480 715).

Virtuální prohlídku DPS Harmonie si můžete užít zde

 

Články, týkající se
tohoto projektu