Lidé mohou proměnit svůj dvůr! Návrhy mohou přihlásit do konce září

  • Úvod
  • Novinky
  • Lidé mohou proměnit svůj dvůr! Návrhy mohou přihlásit do konce září

Projekt participativního rozpočtu Zelená Porubě letos vstupuje do pátého ročníku. A to už samo o sobě vybízí ke změně. Letošek proto bude výrazně jiný. Na proměnu jednoho dvora Poruba vyčlenila čtyři miliony korun.

Projekt participativního rozpočtu Zelená Porubě tentokrát nese podtitul Navrhni svůj dvůr. A to napovídá, že tentokrát nepůjde jen o dílčí návrhy, ale o komplexní proměnu jednoho území.

„Vzhledem k výši financí, které byly na participativní rozpočet dosud určeny, se vždy jednalo o menší zásahy do veřejného prostoru. Tento nový projekt ale otvírá možnost obyvatelům Poruby, aby přihlašovali své návrhy na úpravu dvorů ve svém okolí, které budou řešit veřejný prostor koncepčně. Výsledné návrhy vzniknou ve spolupráci nejen s odborníky z úřadu městského obvodu, ale také s architekty a urbanisty. Řešení navrhovaných úprav dvorů tak bude v souladu se strategickým plánem i s dalšími studiemi urbanistického prostoru jednotlivých částí Poruby,“ přiblížila starostka městského obvodu Lucie Baránková Vilamová.

Nová pravidla například říkají, že návrh musí mít lokální charakter a musí se týkat úpravy dvora ve vybraném vnitrobloku. Porubané mohou návrhy podávat letos v září. Odborná komise je poté posoudí a vybere pět nejlepších nápadů. Úspěšní navrhovatelé budou ve spolupráci s architektem a urbanistou do dubna 2021 pracovat na přípravě tzv. ideových návrhů. Ty budou veřejnosti prezentovány v dubnu, v květnu se bude o výběru jednoho z nich hlasovat. Na dopracování vítězného nápadu bude vyčleněn následující půlrok. K realizaci – a obnově jednoho z porubských dvorů – by tak mělo dojít hned v roce následujícím. Poruba na to vyčlenila čtyři miliony korun.

„Od projektu si slibujeme nejenom zvýšení kvality veřejného prostoru v dané lokalitě, ale především zlepšení a upevnění sousedských vztahů. Vždyť uspět může pouze takový projekt, který bude kvalitní a zároveň dovede nadchnout všechny členy komunity. Věřím, že se nám sejdou skvělé návrhy a výsledek bude stát za to,“ dodala starostka Lucie Baránková Vilamová.

 

Jak na to?

  1. Vymyslete, které prostranství (dvůr, vnitroblok) v Porubě a jak chcete změnit či vylepšit.
  2. Vyplňte formulář: elektronicky na webových stránkách www.zelenaporube.cz.
  3. Zajistěte si podporu minimálně 30 lidí (na podpisovém archu, který je nedílnou součástí přihlášky).
  4. Přiložte jednoduchou mapu a rámcový seznam položek, kterých se úprava dvoru týká.
  5. V případě nejasností se obraťte e-mailem nebo telefonicky na koordinátora projektu Pavla Konečného – pkonecny@moporuba.cz, tel. 599 480 916, 720 735 317, podrobnosti najdete i na poruba.ostrava.cz, www.zelenaporube.cz a www.facebook.com/zelenaporube.
  6.  Formulář elektronicky odešlete. Svůj návrh můžete přihlásit do 30. září 2020.