Odborníci navrhli podmínky pro budoucí výstavbu mezi Porubou a Svinovem

  • Úvod
  • Novinky
  • Odborníci navrhli podmínky pro budoucí výstavbu mezi Porubou a Svinovem

Nezastavěná plocha o rozloze 23 ha podél ulic Polské a Mongolské je podle územního plánu určena pro výstavbu bytových a rodinných domů. Jedná se proto o důležité území, které město plánuje využít pro uspokojení poptávky po kvalitním a atraktivním bydlení. Aby nová zástavba lokalitě co nejvíce prospěla a dobře propojila porubský pátý stavební obvod se zástavbou rodinných domů ve Svinově, je nutné stanovit pro výstavbu jasné podmínky. Pro pozemky ve vlastnictví města je určuje územní studie, kterou zpracoval Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA).

„Studie se dívá na území komplexně a usiluje o provázání s okolními částmi města. Zabývá se například tím, jak by měly vypadat budoucí ulice, jaká bude výška nové zástavby, kde mají být veřejná prostranství nebo kde bude vhodné mít obchody a služby. Celá lokalita by měla mít klidový charakter a nesmí být zatížena nadměrnou automobilovou dopravou. Důraz je kladen také na snadné pěší a cyklistické propojení mezi Svinovem a Porubou. V územní studii se odborníci zabývají tzv. modrozelenou infrastrukturou,“ ubezpečil ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil.

Do ulic nové zástavby umisťují co nejvíce kvalitní městské zeleně, která by měla tvořit nedílnou součást také větších veřejných prostranství. Na tvorbě studie se podíleli odborníci mnoha oborů, zapojeni byli také zástupci města, městských obvodů Poruba a Svinov i developerů. Snahou bylo dosáhnout společné shody na tom, jak se má nová zástavba utvářet.

Studie je zveřejněna na www.mappaostrava.cz/polskamongolska a Ostrava ve spolupráci s MAPPA pořádá veřejné setkání, na kterém zástupci města a zpracovatelé studie představí návrh budoucí možné podoby území. Setkání se uskuteční 21. září 2021 od 18 hodin v jídelně Obchodní akademie na Polské ulici.