Parkoviště na Školní ulici

Parkoviště na Školní ulici

Školní ulice je jediným možným výjezdem z přilehlého vnitrobloku jak pro osobní automobily, tak pro větší vozidla zásobování a svoz komunálního odpadu. Slouží také jako jediný příjezd do oploceného areálu Základní školy Porubská. V ranních a odpoledních hodinách je místo velmi rušné, jelikož zde rodiče vysazují a vyzvedávají své děti ze školy. Ulici tak často blokují špatně zaparkovaná auta, která znesnadňují její plynulý průjezd. 

Projekt upravuje stávající dopravní řešení tak, aby byl zajištěn plynulý průjezd automobilů, a navyšuje počet parkovacích stání ze současných 25 na 38. 

Komunikace bude v koncovém úseku prodloužena a rozšířena tak, aby mohla být zachována stávající podélná parkovací místa. Na straně u základní školy bude v samostatných zálivech vybudováno 24 kolmých parkovacích stání, oplocení základní školy bude posunuto; budou opraveny chodníky a obnovena zeleň.

Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2021 a probíhaly ve dvou etapách. Celá stavba byla dokončena v listopadu 2021.

Články, týkající se
tohoto projektu