Poruba vyhlásila druhou architektonickou soutěž na Zámecký park

  • Úvod
  • Novinky
  • Poruba vyhlásila druhou architektonickou soutěž na Zámecký park

Architektonické soutěže jsou platforma, která umožňuje vybrat kvalitní návrh. Poruba vypsala druhou soutěž na proměnu Zámeckého parku. Do té první se nikdo nepřihlásil, proto jsou tentokrát podmínky poněkud jiné.

Lokalita Zámeckého parku, rybníku a okolí Oblouku patřila v minulosti ke klíčovým místům obvodu. V průběhu let se ale dostala na okraj zastavěného území a postupně i na okraj zájmu Porubanů. Přitom místo má obrovský potenciál a zaslouží si výraznou proměnu. Park vznikl z bývalé zámecké zahrady a v minulosti býval oblíbeným místem pro odpočinek. Už loni zmizel nevzhledný nadzemní horkovod, letos sběrna. Další úpravy se chystají. Definitivní podobu parku dá výsledek architektonické soutěže. Tu Poruba vyhlašuje už podruhé.

„S architektonickými soutěžemi nemají obvody příliš zkušeností a také město s nimi začalo až v poslední době. Loni jsme vypsali vůbec první soutěž v dějinách Poruby, bohužel se do ní nikdo nepřihlásil. Při přípravě druhé soutěže jsme úzce spolupracovali s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA). Společně se nám podařilo přizvat k účasti v porotě význačné odborníky,“ uvedla místostarostka Petra Brodová.

Porotu tvoří (vedle takzvaných závislých členů, kterými jsou představitelé samosprávy) nezávislí odborníci. Mezi nimi vynikají například významní architekti Vladimír Sitta nebo Mojmír Kyselka, kteří mají s podobnými soutěžemi mnoholeté zkušenosti jak z pozice soutěžících, tak porotců.

Společně s nimi vytvořila Poruba podmínky soutěže, kterou vyhlásila v polovině července. „Tři účastníci, konkrétně Ing. Pavel Šimek – Florart, Ing. Pavla Kociánová Kašubová a LABAK s.r.o., budou k podání návrhu vyzváni přímo, další tři vybere soutěžní porota na základě předložených portfolií,“ vysvětlila místostarostka Petra Brodová.

Žádosti o účast v soutěži včetně portfolií obsahujících maximálně pět referenčních zakázek mohou zájemci podávat do 14. srpna 2020. Do konce srpna soutěžní porota došlé žádosti o účast vyhodnotí a vybere tři nejlepší. Konečná šestice soutěžících pak zpracuje samotný návrh na proměnu Zámeckého parku. Termín pro jeho odevzdání bude do 24. listopadu 2020. Vyhodnocení podaných návrhů a rozhodnutí o vítězi se uskuteční v prosinci. 

„Věříme, že tentokrát se nám podaří přilákat zajímavá jména a výsledek, který navrhnou, bude stát za to. Vítězný návrh, i ty ostatní, představíme veřejnosti počátkem příštího roku,“ dodala místostarostka Petra Brodová.

 

 

Řádní členové poroty

Závislí vzhledem k vyhlašovateli:

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., starostka MOb Poruba

Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy

Petr Jedlička, člen Rady MOb Poruba

 

Nezávislí vzhledem k vyhlašovateli:

prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc., architekt – autorizace se všeobecnou působností

Ing. Vladimír Sitta, architekt – autorizace krajinářská architektura

Ing. Magda Cigánková Fialová, architektka – autorizace krajinářská architektura

Ing. arch. Jiří Žid, architekt – autorizace architektura

Medailonky nezávislých členů poroty

prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.

- architekt – autorizace se všeobecnou působností,

- urbanismus, územní plánovaní a krajina ve Stavoprojektu, v Útvaru hlavního architekta města Brno a ve Vládní koordinační komisi pro vodohospodářské úpravy na jižní Moravě,

- dlouhodobě působí na českých (Brno, Ostrava) i zahraničních (Rakousko, USA) univerzitách,

- porotce proškolený ČKA pro architektonické (urbanistické) soutěže.

 

Ing. Vladimír Sitta

- architekt – autorizace krajinářská architektura,

- vedoucí Ústavu krajinářské architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze, hostující pedagog (a oponent) na Penn Design Pennsylvania AHO (Arkitektur og designhogskolen i Oslo) a dalších,

- od r. 1979 působí v zahraničí (Německo, Austrálie), zakladatel Terragram Pty Ltd, Design of Environments, Sydney, Room 4.1.3 Pty Ltd,

- úspěšně se účastnil mnoha národních a mezinárodních soutěží,

- zkušený porotce architektonických (urbanistických) soutěží.

 

Ing. Magda Cigánková Fialová

- architektka – autorizace krajinářská architektura,

- Ateliér zahradní a krajinářské architektury ZAKA22.

 

Ing. arch. Jiří Žid

- architekt – autorizace architektura,

- Ateliér re:architekti

- působí na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Publikováno dne 21.7.2020