Přívětivý úřad Poruba

Přívětivý úřad Poruba

Hlavním cílem projektu Přívětivý úřad Poruba (CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016867) je posílení přívětivosti veřejné správy v rámci městského obvodu Poruba, a to s důrazem na využití moderních trendů a přístupů ke komunikaci ve veřejné správě směrem k veřejnosti. Projekt probíhá od prosince 2020 do března 2022.

Globálním cílem projektu je provázání moderních nástrojů komunikace s veřejností se Strategickým plánem rozvoje městského obvodu Poruba 2018–2023 s výhledem do roku 2030 a zajištění zpětné vazby od občanů za účelem vyhodnocení současného stavu a získání podnětů pro zlepšení komunikace Úřadu městského obvodu Poruba s veřejností.

Předmětem projektu je pořízení a instalace 2 elektronických úředních desek, čímž bude zvýšena efektivita procesu zveřejňování dokumentů na úřední desce. Dále bude zajištěna zpětná vazba od občanů Poruby formou průzkumu veřejného mínění, jehož výsledky budou využity pro vyhodnocení a aktualizaci strategie městského obvodu Poruba. Obě zmíněné aktivity pak přispívají k naplňování strategie městského obvodu Poruba, která vychází ze Strategického plánu rozvoje městského obvodu Poruba 2018–2023 s výhledem do roku 2030.

V průběhu roku 2021 již byly pořízeny elektronické úřední desky, jedna z nich je umístěna na budově Úřadu městského obvodu Poruba a nahrazuje papírovou úřední desku. Druhá je umístěna na autobusové zastávce na Alšově náměstí a slouží jako informační kiosek. Od srpna do října roku 2021 také probíhal průzkum veřejného mínění, jehož výsledky se momentálně zpracovávají a od ledna 2022 vychází pravidelně v měsíčníku PRIO. 

Projekt Přívětivý úřad Poruba je spolufinancován Evropskou unií.

 

Články, týkající se
tohoto projektu