Rekonstrukce Domu kultury Poklad

Rekonstrukce Domu kultury Poklad


Porubský Kulturní dům Poklad byl od svého vzniku v roce 1961 centrem kultury v obvodu. Nabízel řadu sálu, učeben a dalších prostorů, které využívaly generace Porubanů. V roce 2012 její vlastník  - Statutární město Ostrava – rozhodl o rekonstrukci. Ta bohužel díky nejrůznějším problémům neskončila dodnes.

Rekonstrukce objektu se táhla od roku 2012 a byla od začátku obtížná. Problematický byl nejen spor s jedním z bývalých nájemců prostor v objektu, ale také požadavek někdejšího zhotovitele přestavby Unistav a.s., Prominecon CZ a.s. a Ridera Stavební a.s. na proplacení víceprácí.

V dubnu 2018 byla ukončena spolupráce se sdružením „Společnost Stamont – Vítkovice Revmont, DK Poklad“, sestávající ze stavebních společností Stamont – Pozemní stavitelství a Vítkovice Revmont Engeneering, které zahájilo rekonstrukci v rámci druhé veřejné zakázky vloni v srpnu poté, co byl objekt v roce 2014 zakonzervován. Do tehdejšího výběrového řízení se přihlásilo 13 uchazečů. Vítěz soutěže chtěl objekt dostavět za cca 180 milionů korun včetně DPH, přičemž podle projektu měla dostavba stát zhruba 240 milionů korun. Spolupráce byla ukončena kvůli problémům s dodržováním sjednaného harmonogramu, s kvalitou plnění i sporům ohledně ocenění víceprací. Sdružení po městu požadovalo na základě ukončení smluvního vztahu finanční kompenzaci. K dohodě o narovnání došlo v červenci 2018. Částka k proplacení zhotoviteli byla stanovena na 3 551 105 korun. Uzavřením dohody byly narovnány veškeré majetkoprávní vztahy vyplývající ze smlouvy o dílo, která zanikla 5. července 2018.

V dubnu 2019 rozhodla Rada města Ostravy  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad s účastníkem vystupujícím pod názvem „Společnost POKLAD Z+G+R“. Ten je tvořen  firmami Zlínstav a.s., GEOSAN GROUP a.s. a Ridera Stavební a.s. Nabídková cena vybraného dodavatele byla 354,986 milionu korun a byla nejnižší z osmi nabídek. Společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., přes kterou financování rekonstrukce půjde, muselo město zvýšit dotaci tak, aby odpovídala reálně vysoutěžené částce, tedy o 54,986 milionů korun.

Rekonstruován byl celý objekt kulturního domu včetně předprostorů. Opraveny byly přístupové komunikace a vysazena byla náhradní výsadba. Uvnitř opraveného Pokladu návštěvníky čeká divadelní sál pro 420 lidí, společenský sál, malý divadelní sál pro 100 osob, cvičební sál, 3 multifunkční učebny a 2 salónky. Příjemným místem ke společenskému setkávání a osvěžení je i restaurace s terasou a klubovým prostorem a nechybí ani minikino pro 70 lidí.

Stavební práce byly zahájeny v červnu 2019. Slavnostní otevření se uskutečnilo 25. srpna 2021.

Články, týkající se
tohoto projektu