Revitalizace nám. Vítězslava Nováka

Revitalizace nám. Vítězslava Nováka

Náměstí Vítězslava Nováka je důležitou součástí I. stavebního obvodu a dalším místem jádrového území Poruby, které si zaslouží rekonstrukci. Proto se městský obvod Poruba rozhodl pro zpracování projektové dokumentace na revitalizaci této oblasti.

Revitalizace vychází nejen z Koncepční studie I. stavebního obvodu, která byla zpracována v roce 2018, ale také z podnětů občanů, kteří měli možnost své návrhy k úpravě tohoto místa předložit na veřejném projednání konaném 1. února 2022 v Domě kultury Poklad.

Plánovaná rekonstrukce se netýká jen samotného náměstí. Úpravy se dotknou i palčivého problému s parkováním. Plánovány jsou i drobné zásahy v parku. Protože je území parku významným krajinným prvkem, což znamená zvýšenou ochranu tohoto území, půjde opravdu jen o menší zákroky. Bude doplněn mobiliář, opraveny chodníky a upraví se vyšlapané chodníčky.

Než projektanti předloží finální podobu projektové dokumentace, lidé žijící na náměstí i v jeho okolí se s ní budou moci seznámit a vyjádřit svůj názor.

Články, týkající se
tohoto projektu