Revitalizace náměstí Družby

Revitalizace náměstí Družby


Náměstí Družby představuje centrum IV. stavebního obvodu. Součástí místa je i předprostor obchodního centra Bohemia, kde lidé najdou několik restauračních zařízení a obchodů a ulice Sokolovská, kterou využívají autobusy MHD. Prostranství před obchodním centrem Bohemia je dnes od parku odděleno rušnou komunikací na Sokolovské ulici lemovanou oboustranným podélným parkováním.

V lokalitě se v současné době nachází množství asfaltových chodníků ve špatném technickém stavu, které svým umístěním neodpovídají trasám, jež využívají místní obyvatelé. Obchodnímu centru Bohemia schází kvalitní předprostor, který by kolemjdoucí lákal k zastavení či posezení na předzahrádkách. Zeleň v parku je řešena chaoticky a mnohdy dřevinami s krátkodobou perspektivou nevhodnými do městského prostředí. Místo navíc postrádá významnější pobytovou funkci.

Cílem projektu, který bude mít několik etap, je vytvoření atraktivního a bezpečného veřejného prostoru. Před obchodním centrem Bohemia vznikne kvalitní předprostor s posezením, hodinami a vodním prvkem. V rámci parkové úpravy bude vytvořena klidová zóna s řadou odpočinkových míst, umístěno veřejné WC a pítko. Počítá se také se zklidněním Sokolovské ulice, úpravou parkovacích kapacit pro místní i návštěvníky obchodního centra Bohemia a výstavbou cyklostezky, která propojí Pustkovecké údolí, VII. a VIII. obvod s centrální částí Poruby a s přilehlými sportovišti (bazén, Sportovní centrum Fajne).

Projektově je připravena revitalizace parku a předprostoru před OC Bohemia. Pro rok 2021 požádala Poruba o spolufinancování I. etapy z rozpočtu statutárního města Ostrava, a to bylo schváleno. Stavební práce v rámci I. etapy byly zahájeny v dubnu 2021 a měly by být hotové do konce roku. Připravuje se i realizace II. etapy, která se bude týkat předprostoru obchodního centra Bohemia. Stavební práce budou zahájeny na podzim roku 2021 a hotovo by mělo být do poloviny roku 2022.

Pokud vás zajímá, jak bude park a předprostor po proměně vypadat, můžete se podívat na videa zde.

Články, týkající se
tohoto projektu