Studenti představili svůj pohled na Zámecký park

  • Úvod
  • Novinky
  • Studenti představili svůj pohled na Zámecký park

Svůj příspěvek k proměně Zámeckého parku představili i studenti ateliéru urbanismu katedry architektury Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Pod vedením architektky Evy Špačkové vypracovali semestrální práce týkající se právě Zámeckého parku.

Své práce 16. května představili formou přednášky na porubském Sdílku. Návštěvníci si mohli nejenom poslechnout, jak si budoucí architekti představují budoucnost parku, ale o jejich návrzích mohli i diskutovat. Návrhy si budou moci prohlédnout i lidé, kteří na přednášku nedorazili. Poté, co studenti odevzdají finální verze návrhů, budou zveřejněny na webu www.fajnovaporuba.cz. Práce studentů jsou dalším ze způsobů zapojení veřejnosti do proměny této lokality.

„Tyto jako i jiné výstupy nám slouží jako podklad pro pochopení různých úhlů pohledu na park a také pro následné zadání architektonické soutěže. Některé z myšlenek mladých architektů jsou velmi zajímavé. Někteří studenti například navrhují ponechat část garáží a přeměnit je ve voliéry drobné dílny či místa pro sezónní prodej občerstvení. Zároveň se všichni shodují na důležitosti zklidnit dopravu v ulici Nad Porubkou, která by měla sloužit především pěším. Zásadní je také propojení parku s rybníkem, které vytvoří zajímavý celek. Všem studentům bych chtěla poděkovat, že se proměně parku věnovali a přinesli nám spoustu zajímavých podnětů,“ uvedla místostarostka Zuzana Bajgarová.

Publikováno dne 17.5.2018