Studie zjistí potřeby VIII. obvodu a Nového Pustkovce

  • Úvod
  • Novinky
  • Studie zjistí potřeby VIII. obvodu a Nového Pustkovce

Osmý stavební obvod a Nový Pustkovec jsou nejmladšími částmi Poruby. Radnice dokončuje projekt proměny prostranství u Duhy, další úpravy by měla navrhnout koncepční urbanistická studie. Součástí jejího zpracování je i sběr dat, který se uskuteční v červnu a červenci.

Ačkoli osmý stavební obvod leží na samém kraji Poruby směrem na Opavu a Hlučín, rozhodně se nejedná o žádnou okrajovou a zapomenutou část obce. Žije tam několik tisíc lidí a například obchodní centrum Duha je důležitým dopravním uzlem a jedním z center obvodu.

„V minulých letech jsme se zabývali oživením prostoru u Duhy, konkrétní projekt teď dokončujeme. Dalším logickým krokem je, abychom se podívali i na zbytek osmého obvodu. Chceme vytvořit koncepční studii obdobnou té, kterou jsme dělali pro první stavební obvod. Skládat se bude ze dvou částí. V první, analytické, budeme sbírat veškeré informace o lokalitě, abychom si udělali přehled o celém území obvodu. V druhé, návrhové, bude zpracován výhledový stav veřejného prostoru osmého stavebního obvodu, s důrazem na vytvoření příjemného, různorodého dobře fungujícího a bezpečného veřejného prostoru včetně řešení zeleně, mobiliáře atd. Chceme se zaměřit i na další palčivé problémy, jako je například parkování.,“ uvedla místostarostka Petra Brodová.

Příprava urbanistické studie je dlouhodobý proces, který potrvá několik měsíců. Poruba chce obyvatele zapojit od samého začátku. „Veřejná prostranství slouží lidem a každá změna musí být projednána s těmi, kteří je užívají. Zajímá nás, jak osmý obvod vnímají, co jim tam chybí, co se jim líbí a co je trápí. Budeme proto rádi, pokud nám pomůžou. Možností je několik. Lidé mohou vyplnit elektronický dotazník, mohou nám to přijít říct osobně na jedno ze tří setkání, která v červnu chystáme, nebo nám mohou poslat fotografie míst, která jsou pro ně nějakým způsobem významná,“ řekla Petra Brodová.

Dotazníkové šetření potrvá od 4. do 21. června. Dotazník je k dispozici na webu fajnovaporuba.cz a jeho vyplnění trvá jen několik minut. Osobně mohou lidé přijít 10. června k Olympii, 11. června k obchodnímu centru v Novém Pustkovci a 16. června k Duze. Diskutovat budou moci se zástupci obvodu, architekty a dalšími odborníky. Novinkou je photovoice, možnost přes stránky fajnovaporuba.cz vložit fotografie míst, která lidé vnímají pozitivně nebo negativně. V polovině července pak bude následovat druhá část dotazníkového šetření, která bude pracovat se závěry červnového šetření a jejím úkolem bude je ověřit.

„Analýzu bychom chtěli mít hotovou v září. Veškeré poznatky, podněty a nápady, které se podaří shromáždit, budou sloužit jako podklad pro práci projektantů a v listopadu bychom pak veřejnosti představili první návrhy. Finální verze koncepční studie by měla být hotová na konci letošního roku,“ dodala Petra Brodová.

Koncepce naváže na studii prvního stavebního obvodu, kterou si Poruba nechala zpracovat před několika lety. „Výstupem z této studie je řada projektů, které chystáme v nejbližší době. Jedná se například o rekonstrukci ulice Gustava Klimenta, podzemní parkoviště na Budovatelské, rekonstrukci Oblouku a okolí, Zámecký park nebo revitalizaci parku vedle DK Poklad. Podobné projekty by měly být výsledkem studie osmého obvodu,“ řekla starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.