Veřejné prostranství KORUNA

Veřejné prostranství KORUNA

 


Veřejný prostor mezi obchodním komplexem Koruna a přilehlými obytnými domy již delší dobu postrádá komplexnější řešení. Původní využití se v průběhu let vytratilo a dnes je místo využíváno víceméně pouze jako plocha parkování. Toho je v lokalitě nedostatek a jeho nesystémové řešení způsobuje spíše chaos.

Místní obyvatelé navíc postrádají kvalitní veřejný prostor, který by mohli v bezprostřední blízkosti svého domova využívat k libovolným aktivitám.

Cílem projektu je v okolí Koruny vytvořit funkční a pestrý veřejný prostor, ve kterém budou místní obyvatelé rádi trávit svůj volný čas a který posílí jeho společenský a pobytový charakter. Návrh řešení vychází z potřeb a požadavků občanů, sesbíraných v rámci studentského workshopu, který v lokalitě proběhl v roce 2018.

Navržená podoba prostoru klade důraz na zvýšení kapacity parkovacích ploch, zároveň však respektuje potřeby chodců a do prostoru umisťuje i plochy pro aktivní i odpočinkový pobyt dětí i dospělých s množstvím laviček a dalším mobiliářem.

Projekt má veškerá stavební povolení.

Články, týkající se
tohoto projektu