Zelená Porubě se mění. Výrazně

Poměrně razantně se letos změní pravidla participativního rozpočtu Zelená Porubě. Název Zelená Porubě – navrhni svůj dvůr napovídá, co je jeho podstatou: lidé mohou přijít s nápady na vylepšení prostranství mezi domy, kde bydlí. Z rozpočtu budou na uskutečnění vítězného návrhu vyčleněny čtyři miliony korun.

Projekt participativního rozpočtu Zelená Porubě letos vstupuje do pátého ročníku. A toto půlkulaté jubileum už samo o sobě vybízí ke změně. Letošní ročník bude jiný a to výrazně. Podtitul Navrhni svůj dvůr napovídá, že tentokrát nepůjde jen o dílčí návrhy, ale o komplexní proměnu jednoho území.

„Vzhledem k výši financí, které byly na participativní rozpočet dosud určeny, se vždy jednalo o menší zásahy do veřejného prostoru. Tento nový projekt ale otvírá možnost obyvatelům Poruby, aby přihlašovali své návrhy na úpravu dvorů ve svém okolí, které budou řešit veřejný prostor koncepčně. Výsledné návrhy vzniknou ve spolupráci nejen s odborníky z úřadu městského obvodu, ale také s architekty a urbanisty. Řešení navrhovaných úprav dvorů tak bude v souladu se strategickým plánem i s dalšími studiemi urbanistického prostoru jednotlivých částí Poruby,“ přiblížila starostka městského obvodu Lucie Baránková Vilamová.

Nová pravidla, schválená porubským zastupitelstvem v červnu, například říkají, že návrh musí mít lokální charakter a musí se týkat úpravy konkrétního dvora. Porubané mohou návrhy podávat v září 2020. Odborná komise je poté posoudí a vybere pět nejlepších nápadů.

Úspěšní navrhovatelé budou ve spolupráci s architektem a urbanistou do dubna 2021 pracovat na přípravě tzv. ideových návrhů. Ty budou veřejnosti prezentovány v dubnu, v květnu se bude o výběru jednoho z nich hlasovat. Na dopracování vítězného nápadu bude vyčleněn následující půlrok. K realizaci – a obnově jednoho z porubských dvorů – by tak mělo dojít hned v roce dalším.

„Od projektu si slibujeme nejenom zvýšení kvality veřejného prostoru v dané lokalitě, ale především zlepšení a upevnění sousedských vztahů. Vždyť uspět může pouze takový projekt, který bude kvalitní a zároveň dovede nadchnout všechny členy komunity. Věřím, že se nám sejdou skvělé návrhy a výsledek bude stát za to,“ dodala starostka Lucie Baránková Vilamová.

Koncept rekonstrukce celých dvorů prostřednictvím participativních rozpočtů není zcela nový. Zkušenosti s ním mají například v Brně, Plzni, Praze 7 nebo Praze 9.