Anketa

Anketa nám slouží k zjišťování názorů občanů na důležitá témata nebo ji využíváme pro sběr podnětů pro plánování investičních a rozvojových projektů. Výstupy pomáhají při dalším plánování rozvoje lokality či tématu.

Pokud se sběr dat týká konkrétní lokality, umožňujeme občanům vyplnit dotazník přímo na místě a zároveň také zakreslit důležité věci do mapy lokality. Získané informace jsou předány odborníkům, kteří je vyhodnotí a zohlední při návrhu řešení.