Děti, školy, volný čas

Kolik škol a školek je v Porubě, kde najdete centra volného času či komunitní centrum? A co dělat, když si chcete zahrát fotbal ve školní tělocvičně? Odpovědi najdete zde.  

 1. Kde najdu nejbližší hřiště, a kde v Porubě jsou sportoviště

  V Porubě je přes osmdesát dětských hřišť, skatepark, venkovních sportovišť případně…

 2. Jaká je nabídka základních škol v Porubě? Kde se o nich dozvím vše, co potřebuji?

  Poruba zřizuje dvanáct základních škol, které jsou rozprostřeny po celém území obvodu. Veškeré…

 3. Mohu dítě přihlásit do jakékoli základní školy v Porubě?

  Můžete, ale má to pár úskalí. Každá škola má svou spádovou oblast. To znamená, že má okruh ulic,…

 4. Jaké střední školy provozuje Poruba?

  Střední školy zřizuje v převážné většině kraj. Poruba je ale jediným obvodem Ostravy, který je…

 5. Najdu v Porubě i alternativní formy vzdělávání?

  V Porubě funguje Waldorfská základní a střední škola a v základní škole Ukrajinská…

 6. Jaká je nabídka mateřských škol v Porubě? Kde se o nich dozvím vše, co potřebuji?

  Městský obvod Poruba je zřizovatelem deseti mateřských škol, které mají devatenáct pracovišť. To v…

 7. Mohu dítě přihlásit do jakékoli mateřské školy v Porubě?

  Můžete a nemusíte se omezovat jen Porubou. Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostrava č.…

 8. Mohou děti využívat školní hřiště i mimo vyučování?

  V řadě základních a mateřských škol jsou v odpoledních hodinách, o víkendech a svátcích…

 9. Provozuje Poruba nějaká komunitní centra, kde se lidé mohou scházet?

  Poruba má několik podobných zařízení. Nejnovější z nich je Komunitní centrum Všichni spolu,…

 10. Mohu si pronajmout místnost v komunitním centru nebo v centrech volného času?

  Samozřejmě. Zásady pro pronájem místností jsou zveřejněny pro Komunitní centrum Všichni…

 11. Chtěl bych si s kamarády pronajmout tělocvičnu ve škole. Co pro to musím udělat?

  Pronájmy prostorů ve školách si řeší školy samy. Stačí se proto obrátit na školu, ve které…

 12. Mám zájem zúčastnit se slavnostního obřadu vítání dětí. Jak mám postupovat?

  Kvůli ochraně osobních údajů nemůžeme sami o sobě posílat pozvánky na vítání dětí. K …