Doklady, trvalý pobyt, ověření podpisu a listin

Potřebujete novou občanku či pas? Chcete si změnit trvalý pobyt nebo ověřit podpis. Co vše k tomu potřebujete a kde si to vyřídíte, zjistíte zde.

 1. Končí mi platnost občanského průkazu, kde a jak mám požádat o nový?

  V Porubě nový občanský průkaz nevyřídíte. Vydá vám ho Magistrát města Ostravy, pracoviště…

 2. Kde si můžu v Ostravě vyřídit cestovní pas?

  Stejně jako občanský průkaz i cestovní pas si vyřídíte na Magistrátě města Ostravy,…

 3. Přestěhoval jsem se do Poruby a v občanském průkazu mám ještě starou adresu. Co dělat?

  Nejdřív budete muset přijít na ohlašovnu Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, kde…

 4. Ztratil jsem (ukradli mi) občanský průkaz. Jak mám postupovat?

  Při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu máte povinnost tuto skutečnost neprodleně ohlásit.…

 5. Nahlásil jsem ztrátu občanského průkazu a pak jsem ho našel. Jde ztrátu zrušit a občanský průkaz nadále používat?

  Ztrátu nahlaste Magistrátu města Ostravy, Gorkého 2, nebo Policii ČR. Po nahlášení ztráty se…

 6. Byl mi odcizen občanský průkaz a chci odcizení nahlásit u Úřadu městského obvodu Poruba. Můžu si zde zároveň požádat o nový občanský průkaz?

  Odcizení / ztrátu občanského průkazu nahlaste Magistrátu města Ostravy, pracoviště Gorkého 2, kde…

 7. Potřebuji změnit trvalý pobyt. Můžu novou adresu trvalého pobytu nahlásit i přes vlastní datovou schránku?

  Změnit trvalý pobyt prostřednictvím datové schránky není možné. Změnu trvalého pobytu provedete…

 8. Máme s manželem byt v osobním vlastnictví a potřebujeme do našeho bytu přihlásit další osobu. Bude potřebovat souhlas nás obou?

  K udělení souhlasu k přihlášení trvalého pobytu postačí souhlas jednoho vlastníka.

 9. Na internetu jsem našel vzor přihlašovacího lístku k trvalému pobytu, vytisknul jsem ho a vyplnil. Můžu ho použít pro přihlášení k trvalému pobytu?

  Nemůžete. Je potřebné vyplnit originální tiskopis přihlašovacího lístku, a to vzhledem ke způsobu…

 10. Koupil jsem byt v Porubě, ale původní vlastník si stále nezměnil trvalý pobyt. Co mám pro to udělat, aby mu byl trvalý pobyt zrušen?

  Podejte u ÚMOb Poruba návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Když prokážete, že…

 11. Budu podávat návrh na zrušení trvalého pobytu u 2 dospělých a 3 dětí. Platí se za to?

  Ano, správní poplatek činí 100 korun za každou osobu, které trvalý pobyt navrhujete zrušit. …

 12. Trvalý pobyt mám na adrese ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28. Musím platit odpady?

  Ano, musíte. Osoby s trvalým pobytem na úřední adrese nejsou osvobozeny od …

 13. Skončila mi nájemní smlouva k bytu a pronajímatel po mně požaduje, abych si odhlásil trvalý pobyt, novou adresu ale zatím nemám. Můžu se přihlásit na úřad?

  Tento postup není možný. Odhlášení dosavadního trvalého pobytu provedete nahlášením nového trvalého…

 14. Mám trvalý pobyt na ohlašovně úřadu (tzv. úřední adresu), jak si můžu vyzvednout poštu zaslanou na tuto adresu?

  Jestliže máte trvalý pobyt na adrese ohlašovny Úřadu městského obvodu Poruba (Klimkovická…

 15. Potřebuji úředně ověřit podpis. Jak mám postupovat?

  Dostavte se osobně na kterékoli pracoviště Czech POINT (u Úřadu městského obvodu Poruba…

 16. Potřebuji úředně ověřit listinu, jak mám postupovat?

  Listiny se ověřují na pracovištích Czech POINT (u Úřadu městského obvodu Poruba je…