Narození, sňatky, úmrtí, změna jména

Potřebujete si vyřídit křestní list? Chystáte svatbu a nevíte, jak postupovat? nebo byste si rádi změnili jméno a nevíte, jak na to? Odpovědi na tyto otázky najdete zde.

 1. Narodilo se nám dítě. Kde vyřídíme rodný list a jaké doklady k tomu potřebujeme?

  Důležité v tomto případě není trvalé bydliště rodičů, ale místo narození dítěte. Rodný list…

 2. Nejsme manželé a čekáme dítě. Chceme, aby byl otec zapsán v rodném listu a dítě mělo jeho příjmení. Jak máme postupovat?

  Oba rodiče se osobně dostaví na kterýkoliv matriční úřad a předloží občanské průkazy, …

 3. Chceme dát dítěti neobvyklé jméno. Co budeme potřebovat?

  Jako první krok byste měli zvážit, zda opravdu chcete dát svému dítěti zcela výjimečné či exotické…

 4. Ztratil jsem rodný list, potřebuji vyřídit nový. Jak mám postupovat?

  Doručte písemnou žádost na matriku. Ale pozor: žádost doručte na matriku v místě…

 5. Chceme uzavřít manželství, jak máme postupovat?

  Telefonicky kontaktujte matriku na čísle 599 480 420, 599 480 421.  …

 6. Plánujeme svatbu v kostele. Jak máme postupovat v případě církevního sňatku?

  Před uzavřením církevního sňatku si musíte vyřídit osvědčení, které vám vydá matrika příslušná…

 7. Nechceme mít svatbu v obřadní síni, ale na jiném místě. Jak máme postupovat?

  Matrika může povolit uzavření manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu. …

 8. Měli jsme úmrtí v rodině. Kde vyřídím úmrtní list?

  Úmrtní list vystaví matriční úřad příslušný podle místa úmrtí. Pokud úmrtí nastalo v Porubě…

 9. Kterým institucím matrika oznámí úmrtí?

  Matrika zaeviduje údaj o úmrtí do informačního systému evidence obyvatel.  Kopii…

 10. Chci si změnit příjmení? Kam se mám obrátit a za jakých podmínek je to možné?

  Obraťte se na matriku v místě svého trvalého pobytu. Změnu příjmení může povolit…

 11. Pořádá městský obvod Poruba setkání s jubilanty?

  Městský obvod Poruba zve jubilanty, kteří v daném roce oslaví své 75., 80., 85., 90. a 95…

 12. Mám zájem zúčastnit se slavnostního obřadu vítání dětí. Jak mám postupovat?

  Kvůli ochraně osobních údajů nemůžeme sami o sobě posílat pozvánky na vítání dětí. K …