Navrhni projekt

Máte nápad nebo projektový záměr, který by přispěl k rozvoji městského obvodu Poruba? Zapojte se!

Sbíráme projektové záměry do Zásobníku projektových záměrů městského obvodu Poruba, který představuje portfolio projektů, jejichž realizace přispívá k naplňování Strategického plánu. U každého projektového záměru zhodnotíme možnosti a potřebu jeho realizace a zařadíme jej do zásobníku, z kterého jsou následně projekty vybírány do kapitálového výhledu a každoročního Akčního plánu.

Městský obvod Poruba má od roku 2018 Strategický plán, který určuje směr, jakým by se měl městský obvod rozvíjet. Definuje vize, cíle a priority městského obvodu. Projektové záměry by měly naplňovat alespoň jednu ze strategických priorit Efektivní řízení, Prostor pro lidi, Aktivní život, Kvalitní zeleň a Čistá doprava. Více informací o strategickém plánu a jeho prioritách naleznete ve zkrácené/ komunikační verzi strategického plánu nebo úplné verzi strategického plánu.

Máte-li konkrétní nápady, podělte se o ně s námi!

(Stručně popište co je předmětem projektového záměru (obsah a aktivity), co je jeho cílem, jaké budou jeho přínosy)
(Uveďte co nejpřesnější adresu, kde by se měl projektový záměr realizovat.)

Další informace o projektovém záměru

(Uveďte co nejpřesnější adresu, kde by se měl projektový záměr realizovat.)
(Uveďte předpokládaný odhad všech nákladů na realizaci záměru v Kč.)
(Uveďte předpokládaný odhad nákladů na údržbu a provoz (ročně) v Kč.)

Kontaktní údaje
Uveďte prosím Vaše kontaktní údaje pro případ dotazů na upřesnění informací o záměru, udáje nebudou nikde zveřejněny a budou využity jen ke vzájemné komunikaci týkající se Vámi navrhovaného projektového záměru.