Čestné uznání pro památník na Vřesinské ulici

  • Úvod
  • Novinky
  • Čestné uznání pro památník na Vřesinské ulici

Nová podoba památníku věnovaného obětem obou velkých světových konfliktů minulého století uspěla v  soutěži Stavba moravskoslezského kraje.

Každoročně vyhlašuje Moravskoslezský kraj soutěž Stavba Moravskoslezského kraje. Hlavním cílem soutěže je prezentace a propagace kvalitních projektů a staveb, jakož i přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti. Odborná porota uděluje v několika kategoriích vždy jeden titul Stavba Moravskoslezského kraje a dvě čestná uznání. A právě jedno z čestných uznání míří i do Poruby. Získala ho nová podoba památníku na Vřesinské ulici, která uspěla v kategorii Stavby občanské vybavenosti – Veřejná prostranství.

Památník prošel proměnou v loňském roce. Pietní místo připomíná oběti obou světových válek. Jeho součástí je i přírodní památka - druhý největší bludný balvan v České republice a památeční lípa, která byla vysazena v roce 1968 u příležitosti padesátého výročí vzniku Československa. Památník je místem, kde se konají pietní akty k osvobození obce v roce 1945 nebo k vzniku republiky. Právě spojením vzpomínky na padlé, neživé přírody reprezentované bludným balvanem a živé přírody, kterou představuje památeční lípa, vytváří památník unikátní místo ve veřejném prostoru Poruby.

Nová podoba památníku vznikla v ateliéru Projektstudio CZ EU. Podlaha je tvořena z pohledově výrazného plechu a místu vedle bludného balvanu dominují kovové sloupy, do kterých jsou vyřezány jména obětí obou světových válek. Všechen kov je úmyslně zrezivělý, což místu dodává atmosféru a je připomínkou syrovosti válečných konfliktů. Sloupy jsou v noci nasvícené. Důležitou roli hrají i panely s informacemi o bludném balvanu, který je nedílnou součástí porubské historie a památeční lípě.

Publikováno dne 18.6.2018