Chceme dát dítěti neobvyklé jméno. Co budeme potřebovat?

Jako první krok byste měli zvážit, zda opravdu chcete dát svému dítěti zcela výjimečné či exotické jméno. Uvědomte si, že s ním bude žít celý život a nemusí to mít vždy jednoduché. Pokud jste ale rozhodnuti, kontaktujte v dostatečném předstihu matriku pro ověření, jaké jméno, popř. jména, lze do matriční knihy zapsat.

  • Telefon: 599 480 421, 599 480 423

Obecně platí, že nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Matriční úřad dále nezapíše jméno, pokud je mu známo, že toto jméno užívá žijící sourozenec, mají-li sourozenci společné rodiče.

V případě, že vznikne pochybnost o správné pravopisné podobě jména, je nutno doložit znalecký posudek. Bližší informace obdržíte na matrice. Pokud tedy chcete mít doma Mauí, Vilfred, Teylu nebo Zazie, můžete. Ale opravdu to velmi dobře zvažte.