Děti zaznamenají vzpomínky na Zámecký park

To, jak vnímáme jednotlivá místa, ovlivňují i vzpomínky, které na ně máme. A nejenom my, ale i pamětníci, kteří do míst chodili často už mnohem dříve, než se řada z nás narodila. O své vzpomínky na zámek, Zámecký park a Porubu vůbec se 10. října podělil se žákyněmi Základní školy Komenského porubský starousedlík Jan Tichý.

Jan Tichý stejně jako generace jeho předků bydlí v Porubě celý život. Žákyně Základní školy Komenského jsou také Porubanky a navíc mají zájem se něco dozvědět o historii svého bydliště. Když se dohromady spojí, může z toho vzniknout něco, co obohatí obě strany. Mezigenerační setkání se uskutečnilo v porubském zámku a Jan Tichý na něm vyprávěl a odpovídal na dotazy, které se týkaly především Zámeckého parku.

A na co se dívky ptaly? Zajímalo je například, jak vypadal zámek v minulosti, zda se na rybníku bruslilo, jak to bylo s kulturou v Porubě a kam chodil do školy nebo sáňkovat. Veškeré odpovědi si nahrávaly, aby je mohly dále zpracovat. Jan Tichý je rozený vypravěč, a tak více než hodinu vzpomínal na dobu, kdy na katastru Poruby začalo vznikat nové město.

„Tam, kde je dnes křídlo zámku s galerií, byla v minulosti veliká sýpka. Já si samozřejmě nepamatuji dobu, kdy ještě zámek patřil hraběti Wilczekovi. Ale na začátku padesátých let jsme tam s otcem jezdili. Jako soukromí zemědělci jsme museli odevzdávat povinné dávky. To jsme vždy zapřáhli koně a vyrazili s obilím. Už tehdy byl zámek dost poškozený, protože na závěr války se o něj bojovalo a sovětští vojáci do něj stříleli děly,“ vzpomínal Jan Tichý.

Děti překvapil třeba i tím, že porubský rybník měl v minulosti svého menšího bratra. Vedle stávajícího rybníku, kterému se říkalo Horní, stával menší Dolní. A na něm se bruslilo. „Z Horního rybníka se čerpala voda pro mlýn, a jak se neustále zvedala a snižovala hladina vody, led praskal. Proto se bruslilo na Dolním, kde se hrál i hokej. Slavná byla utkání se Svinovem a například pánové Benš a Malík patřili v Porubě k hokejovým legendám. Zápasům ale předcházela pořádná dřina. Musel se odhrnout sníh a spáry v ledu se zalily vodou. Pak se postavily lavičky a na zápas přišla půlka vesnice. Byla to vždy obrovská sláva,“ zavzpomínal na slavné hokejové zápasy starousedlík, jehož rodina přišla do Poruby asi v 17. století.

A vzpomínek bylo mnohem více. Třeba na to, jak si hráli ve věžičce Oblouku, než byla vyzdvižena na své současné místo, jak sledovali s kamarády exhumaci nebožtíků při likvidaci porubského hřbitova, nebo jak zažil ještě poslední vystoupení ochotníků v přírodním amfiteátru U Lípy. Na závěr si pak všichni společně prohlédli celý zámek a podívali se i do míst, kde by podle legendy měla začínat tajná chodba.

Vzpomínky teď děti zpracují a seznámí s nimi i veřejnost. Budou totiž součástí výstavy o historii Zámeckého parku, která bude mít vernisáž 15. listopadu. Připomenutí historie tohoto zajímavého místa je jedním z kroků připravovaného projektu Proměny Zámeckého parku a okolí, kterou městský obvod Poruba chystá ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka.¨

Publikováno dne 11.10.2018