Dny Fajne rodiny a další aktivity rodinné politiky v Ostravě

  • Úvod
  • Novinky
  • Dny Fajne rodiny a další aktivity rodinné politiky v Ostravě

Od 16. srpna do 19. září se v Ostravě konaly Dny Fajne rodiny, pětitýdenní přehlídka pestrého programu pro rodiny s dětmi. Do prvního ročníku akce se zapojilo přes 40 kulturních institucí, městských, ale i soukromých organizací a spolků, které připravily více než 70 akcí. Mezi další aktivity Fajne rodiny patří projekt Místa přátelská rodině nebo připravovaný dotazníkový průzkum.

„Záleží nám na tom, aby se ostravské rodiny cítily ve městě jako doma a aby věděly, že si jich vážíme a chceme je podporovat v jejich přirozeném fungování. Na tomto principu stojí celá rodinná politika města i koncept Fajne rodiny, který jsme vytvořili jako hravý nástroj pro lepší prezentaci a realizaci všech těchto aktivit. Fungující, spokojená a šťastná rodina přináší vždy prosperitu svému městu, proto Ostrava usiluje o vytváření příznivých podmínek a prostředí, ve kterém by mohly rodiny dobře naplňovat všechny své potřeby, a to napříč generacemi,“ vysvětluje resortní náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Dny Fajne rodiny, původně plánované na květen, navázaly na myšlenku Mezinárodního dne pro rodinu, který připadá na 15. května, a to připomenout si, jak důležitou roli rodina má a vrátit tomuto tématu zaslouženou pozornost. Situace, která v polovině března ovlivnila veškeré dění ve společnosti, zasáhla i do příprav této akce a Dny Fajne rodiny byly přesunuty na srpen a září. Interaktivní představení, tvořivé dílny, soutěžní odpoledne, promítání, besedy, sousedská slavnost, charitativní běh nebo třeba pohádky pod hvězdami jsou jen některými z desítek akcí, jejichž přehled je k dispozici na webových stránkách www.fajnarodina.cz nebo na Facebooku @fajnarodina.

Dalším projektem rodinné politiky města jsou Místa přátelská rodině, která usnadní rodičům s dětmi orientaci při hledání kavárny, restaurace a jiných zařízení, ve kterých je „rodina vítána“. Ať už se jedná o vybavení, vstřícný personál či celkové nastavení provozovny. Místa přátelská rodině budou od konce srpna označována nálepkou projektu. V pilotní fázi bylo v Ostravě vytipováno přes 30 takových míst, která jsou již uvedena v seznamu na https://fajnarodina.cz/misto-pratelske-rodine/ a další k nim budou přibývat. Postupně bude vznikat také jejich interaktivní mapa.

Podmínkou pro získání označení a nálepky Místo přátelské rodině je splnění alespoň tří z kritérií, která jsou uvedena na webových stránkách Fajne rodiny. Patří mezi ně například přítomnost dětského koutku, krmící židličky, bezbariérový vstup nebo přístup k tekoucí vodě a toaletě zdarma. Do rozšiřování sítě Míst přátelských rodině se může zapojit každý – stačí prostřednictvím formuláře na webových stránkách zaslat tip, který bude prověřen a v případě, že splní požadovaná kritéria, přidán do seznamu a označen nálepkou. K restauracím se v dalším kroku přidají organizace typu hrad, divadlo, planetárium, střediska volného času, rodinná centra apod.

K posílení dialogu mezi městem a rodinami, který je jednou z priorit Koncepce rodinné politiky města Ostravy na období 2019-2022, poslouží dotazníkový průzkum. Připravilo ho město ve spolupráci s Ostravskou univerzitou. Do konce listopadu bude zjišťovat, jaké jsou potřeby ostravských rodin, jak jsou obyvatelé v Ostravě spokojení s různými aspekty života. Dotazníkové šetření bylo navrženo tak, aby umožňovalo nejenom zhodnocení aktuálního stavu, ale také identifikaci potřeb rodin žijících na území města a pomohlo tak ke smysluplnému nasměrování přijatých opatření. Rodinná politika představuje jeden z prvků, kterými lze ovlivnit snižování počtu obyvatel ve městě.

Dotazník je k dispozici na webu Fajne rodiny https://fajnarodina.cz/dotaznikovy-pruzkum/ a následně bude zveřejněn i na webech jednotlivých městských obvodů. Díky identifikaci bydliště respondenta poslouží získané výstupy i městským obvodům, které na ně budou moct adresněji zareagovat.

Rodinná politika města cílí primárně na běžné rodiny, které zdánlivě nic nepotřebují. Přesto staví společnost, formují novou generaci, tvoří zázemí a zaslouží si pozornost, respekt a ocenění. Kromě podpory komunitního a rodinného života, dotační podpory prorodinných aktivit a posílení komunikace směrem k rodinám má Fajna rodina také vizi napomáhat a prohlubovat mezigenerační soužití, podporovat ekologické aktivity ve prospěch rodin nebo přispět k harmonizaci a sladění pracovního a rodinného života.

Informace o aktuálních projektech jsou zveřejněny na www.fajnarodina.cz. Na facebookovém profilu @fajnarodina jsou po celý rok sdíleny užitečné informace, aktuality, akce a tipy na výlety pro rodiny.