Do konce října lze žádat o granty, které pomáhají do měst vrátit zeleň a vodu

Až do 31. října může veřejnost v grantovém programu Zelené oázy Nadace Partnerství a společnosti MOL ČR získat až 140 tisíc korun na proměnu zelených a vodních ploch v urbanizovaném prostoru.

„Aktuálně máme přes padesátku žádostí. Největší nápor žadatelů očekáváme právě nyní, v posledních dvou týdnech. V minulých ročnících se počet zájemců přehoupl i přes dvě stě,“ doplňuje koordinátor grantového programu Radim Cenek. Žádosti podávají obce, školy, spolky a další organizace prostřednictvím on-line systému Grantys na www.nap.grantys.cz

Program má za cíl revitalizaci parků, obnovu naučných stezek a ovocných sadů, tvorbu bylinkových zahrádek, úpravu veřejných prostranství se zelení včetně vnitrobloků, revitalizaci studánek a pramenů nebo podporu vzniku projektů na sběr a využití dešťové vody. Z grantového programu Zelené oázy lze získat finance například na zakoupení sazenic, potřebného materiálu, jako je nářadí, kůly nebo pletivo, dále na odborné poradenství nebo na přípravu a tisk výukových a propagačních materiálů. 

 Přihlášené projekty bude v lednu příštího roku hodnotit komise složená z odborníků, zástupců Nadace Partnerství a společnosti MOL. Co by měly Zelené oázy přinést?

 Je potřeba, aby se česká města a obce postupně připravovala a adaptovala na změny klimatu. V praxi jeho důsledky zažíváme právě nyní během nadprůměrně teplých a suchých letních měsíců i nyní během podzimu. Každé i jakkoliv malé opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu v městském prostoru, pomáhá snižovat negativní dopady sucha i záplav. Například ochlazovat okolí za letních veder nebo zpomalovat odtok za přívalových dešťů a zadrženou vodu hospodárně využívat,“ říká ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

 Vítězné projekty budou známy 13. února 2019. Jejich realizace pak bude probíhat od března do listopadu následujícího roku. Kompletní znění výzvy najde veřejnost na webových stránkách www.zeleneoazy.cz.