Domovník - preventista

Časová osa
projektu

V minulosti Poruba prodala značnou část svého bytového fondu v privatizaci, přesto je stále s přibližně tisíci byty významným vlastníkem nemovitostí na území v obvodu. Poruba svůj bytový fond neustále zhodnocuje, byty i domy postupně opravuje. Největší investicí posledních let byla rekonstrukce souboru obytných domů, kterému se říká Oblouk a v němž má obvod 243 bytů.

Poruba nezajišťuje jen klasické nájemní bydlení, ale i bydlení sociální – ať už pro lidi ve špatné sociální situaci nebo pro seniory v některém z domů s pečovatelskou službou.

Správa, údržba a rozvoj vlastního bytového fondu je pro obvod nemalou výzvou, a proto neustále hledá cesty, jak tuto oblast efektivně řešit a spravovat. Bytoví technici z odboru bytového hospodářství a údržby budov se takřka denně potýkají s různými problémy: škodami na obecním majetku, nenahlášením osob, které neoprávněně byty a často dlouhodobě užívají, všeobecným, místy chronickým, nepořádkem v domech a v jejich okolí, černými odběry energií, stížnostmi a narušenými vzájemnými vztahy obyvatel domů.

Řešení těchto problémů není jednoduché a vyžaduje spoustu času a trpělivosti. Některá města zkoušejí využít i domovníky-preventisty a ukazuje se, že je to velmi efektivní způsob, jak nejrůznější problémy v domech řešit.

Tyto zkušenosti by ráda využila i Poruba. Na podzim roku 2022 se objevila příležitost v podobě výzvy Operačního programu zaměstnanost plus (OPZ+), který využití domovníků umožňuje. Projekt, který městský obvod podal, byl přijat pozitivně a byl z programu podpořen.

Dotkne se sedmi lokalit, v nichž je na 800 městských bytových jednotek. Jedná se právě o ty oblasti, ve kterých se lidé denně potýkají s určitou sociální nestabilitou, jsou to:

  • Dělnická a Skautská
  • Havlíčkovo náměstí
  • Oblouk
  • Slavíkova 1762
  • Opavská 768, Dvorní 763, Hlavní třída 583
  • Hlavní třída 867, Jilemnického nám. 908, Nálepkovo nám. 939
  • DPS (I. Sekaniny, Průběžná, Harmonie)

Cílem projektu je prostřednictvím domovníků-preventistů pozitivně ovlivňovat situaci v těchto místech, podpora prevence kriminality, bezpečnosti i veřejného pořádku. Výsledkem by mělo být zlepšení prostředí v domech městského obvodu a vytvoření pozitivní atmosféry, která umožní efektivní řešení všech problémů.

Domovníci-preventisté se budou starat například o komunikaci s obyvateli a zástupci městského obvodu, kontrolovat dodržování domovního řádu, odstraňovat drobné závady, dohlížet na bezpečnost a veřejný pořádek, provádět odečty stavů elektroměrů a hlavních měřičů a řadu dalších věcí. Přítomnost domovníků-preventistů a jejich přirozená autorita je jedním z osvědčených nástrojů, které dokážou problémy vyřešit v zárodku, někdy i zamezit jejich vzniku. To v moci bytových techniků z odboru bytového hospodářství a údržby budov není.

Projekt Domovník-preventista bude na území městského obvodu Poruba spuštěn v říjnu 2023 a realizován bude po dobu tří let.