Duha se začíná měnit. Jako první projde proměnou předprostor pošty

Duha na obloze má sedm barev, nákupní centrum Duha je zatím spíše šedivé. Ale to se už velmi brzy změní. Městský obvod Poruba připravuje proměnu lokality v místo, kam by lidé rádi chodili ať už třeba na nákupy nebo si jen tak posedět v příjemném prostředí.

První etapa začne už v září a zaměří se na horní část nákupního centra. Předprostor pošty by se měl změnit k nepoznání. Cílem je, aby lidé místem jen neprocházeli, ale aby měli důvod zastavit se a na chvíli si třeba sednout.

Rekonstrukcí tak projde nejenom povrch asfaltových chodníků, které nahradí dlažba. Upraví se i zelená plocha, která se scelí, a uprostřed bude malý chodníček z moderní zatravňovací dlažby. Místo dostane také nový mobiliář a místa k sezení vzniknou i na opěrné zídce, která se také opraví. Chystá se i nové veřejné osvětlení a místo dosavadních několika borovic bude vysazeno dvacet nových stromů. První etapa vyjde na více než tři miliony korun.

Veškeré úpravy Duhy a okolí vycházejí z úzké spolupráce s místními obyvateli a odborníky. V minulosti se zde uskutečnil sběr dat, který měl ukázat, jak a kdy lidé lokalitu využívají. Součástí byla i anketa, které se zúčastnilo více než dvě stě respondentů, kteří mohli říct, co se jim líbí, co naopak ne, a jak by si změnu představovali. Výsledky této analytické části stejně jako informace o chystané první etapě rekonstrukce si zájemci mohou prohlédnout na panelech, které budou v září umístěny na dvou místech u Duhy.

Panel s výsledky analytické části si můžete prohlédnout zde. Panel s informacemi o plánované rekonstrukci předprostoru Duhy najdete zde