Duhové hřiště

Duhové hřiště vzniklo jako nápad samotných Porubanů v projektu Porubského participativního rozpočtu 2020: Zelená Porubě – navrhni svůj dvůr. Navrhovatelkou projektu je Sandra Zubáňová, maminka dvou malých dětí, která chtěla do dvora mezi ulicemi Plk. Rajmunda Prchaly a Bedřicha Nikodema vnést oživení a další možnosti pro trávení volného času dětí i dospělých. S architektkami Laurou Doležalovou a Markétou Kaňovou zpracovaly ideový návrh i následně celý projekt Duhového hřiště.

Místo realizace projektu je využíváno k trávení volného času již mnoho let. Hlavním prvkem celého dvora je asfaltová plocha a rozměrné pískoviště. Po více než 30 let zde však neproběhla žádná úprava a povrchy i mobiliář jsou tak ve velice špatném technickém stavu. Vedle asfaltového hřiště se sice nachází nedávno vybudované Rákosníčkovo hřiště pro mladší děti, ale v důsledku vysypávání štěrku z hřiště pro nejmenší dochází ke znehodnocování asfaltové plochy.

Návrh nového hřiště byl zpracován tak, aby naplnil potřeby místních dětí i rodičů. Navrhovatelka spolu se svou komunitou sousedů a architektkami si vymezili jednotlivé prvky prostoru, kterými jsou opičí dráha, pískoviště, chodníky, spojovací chodníček a trávník s komunitním stolem. Důležitým prvkem je stávající asfaltové hřiště a jeho oddělení od Rákosníčkova hřiště. Cílem návrhu je sjednocení celého prostoru a doplnění prvků, díky kterým budou moci prostor využívat také starší děti a které zpříjemní pobyt i rodičům.

Stěžejním prvkem celého návrhu je revitalizace asfaltové plochy určené pro kolečkové sporty. Plocha by měla být opatřena barevným nátěrem s grafikou vybízející k hrám při kolečkových sportech jako jsou in-line brusle, koloběžky, kola, odrážedla apod.

Obnova se týká také pískoviště, kde je navrhována výměna písku, nahrazení prken k sezení a doplnění systému pro zakrývání pískoviště. V západní části prostoru je navržen nový hrací prvek pro děti: opičí dráha. Přibydou sem nové typy posezení – v centrálním prostoru komunitní stůl a několik standardních laviček s opěradly. Důležitým prvkem je betonový blok umístěný vedle hrany Rákosníčkova hřiště. Spojuje v sobě více funkcí – zabraňuje vysypávání štěrku do asfaltové plochy, umožňuje sezení na dřevěných lavicích, či betonu, a mělké „truhlíky“ slouží také jako kamínková zahrada.

Celý prostor je doplněn dalším potřebným mobiliářem – stojany na kola, odpadkovými koši a domečkem pro ukládání sdílených hraček. Centrálním prvkem na stávající travnaté ploše je komunitní stůl s lavicemi, kde by se mohli potkávat místní obyvatelé, pořádat sousedské setkání a sbližovat se nad hrnkem kávy či domácí bábovku.

Zeleň je v návrhu zachována a doplněna o listnatý strom u “pobytového” trávníku, který lze užívat například k piknikům. Pro využití dešťové vody z asfaltového hřiště je navržen “dešťový záhon”, který slouží k vsakování vody zpátky do půdy a zároveň jako okrasný prvek.

Rekonstrukce hřiště byla zahájena v dubnu 2022, slavnostně dokončeno a předáno bylo 10. listopadu 2022.