FajnOVY prostor přijímá další nápady veřejnosti na zkrášlení města

  • Úvod
  • Novinky
  • FajnOVY prostor přijímá další nápady veřejnosti na zkrášlení města

Třetí výzva dotačního programu s názvem fajnOVY prostor odstartovala v pondělí 13. května: Návrhy je možné podávat do 15. srpna. Výzva poskytuje možnost obyvatelům dotvořit si veřejná prostranství - ulice, náměstí, parky a další místa podle vlastních nápadů. Rozdělovat se bude již potřetí 5 milionů korun.

Přihlášky je možné podávat na na webu FajnOVA.

„Pro získání dotace je nutná shoda větší skupiny obyvatel, kteří prostor s navrženými úpravami využívají nebo využívat chtějí. Všechny došlé žádosti musí samozřejmě také splňovat formální náležitosti. O přidělení dotací rozhodnou v lednu příštího roku ostravští zastupitelé,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Hodnotící komisi utvoří skupina odborníků, kteří se zaměří na estetickou hodnotu navrhovaného záměru, užitkovou hodnotu, udržitelnost, poměr ceny k těmto hodnotám a samozřejmě zapojení komunity. Tedy občanů, osob či aktérů, kteří za projektovým záměrem stojí. Pro město je rovněž velmi cenná aktivita občanů, kteří projekt sami realizují a svou manuální zručností i znalostmi přispějí k regeneraci, estetizaci a využitelnosti veřejného prostoru.

„Pro letošní ročník platí několik nových pravidel. Podpořeny budou pouze investiční záměry, při nichž žadatelé potřebují dvojnásobný počet podporovatelů, a hodnocení proběhne ve třech kolech. V prvním kole stačí jen zaslat projekt a rozpočet elektronickou poštou, ve druhém se uskuteční prezentace před odbornou komisí a diskuze. Finální žádost se všemi náležitostmi budou žadatelé odevzdávat až ve třetím kole. Tříkolový systém je tady především proto, aby komise pomohla žadatelům s dopracováním projektu. Dříve nemohly být některé dobré nápady podpořeny třeba kvůli nevhodnosti místa nebo způsobu realizace, k tomu by už po konzultacích nemuselo docházet. Zkrátila se také doba realizace, z dřívějších dvou let na necelý rok. V příštím roce musejí být projekty hotové do konce listopadu,“ doplnila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Během roku 2019 se uskuteční deset projektů podpořených z předchozí výzvy vyhlášené v květnu 2018. Patří mezi ně například estetizace pasáže u Denisovy ulice, zhotovení a umístění nového kříže do veřejného prostoru a oživení přilehlého území v Mariánských Horách, projekt dobrovolných hasičů z Krásného Pole, druhá etapa opravy hrobu Augustina Handzela a vybudování naučné trasy na Slezskoostravském hřbitově, úprava náměstí na Hlubině nebo zpřístupnění farské zahrady v Ostravě-Heřmanicích veřejnosti.

V Porubě zásluhou projektu fajnOVY prostor vznikly například Sluneční stezka obvodem (šestery sluneční hodiny), stoly na stolní tenis vedle DK Poklad nebo venkovní posilovna na VII. obvodu.