Galerie Dukla

Galerie Dukla

Kino Dukla na Hlavní třídě bylo svého času největším a nejpopulárnějším kinem v Porubě. Hrálo se v něm od roku 1960 a ž do roku 2002, kdy bylo definitivně uzavřeno. Místo bylo oblíbeným cílem Porubanů, po skončení provozu ale pasáž velmi rychle chátrala a místo působilo neatraktivním a odpudivým dojmem. V posledních letech vznikla v prostoru bývalého kina prodejna potravin, oba průchody na Hlavní třídu ale zůstaly v dezolátním stavu. Na tuto skutečnost upozornili Robert Šafarčík a Jaromír Materna, kteří v rámci akce Městské zásahy Ostrava přišli s návrhem proměnit prostor v galerii.

Městský obvod Poruba se nápadu chytil a ve spolupráci s architektem Davidem Kotkem připravil základní koncept proměny pasáže, který následně rozpracoval ve komplexní studii rekonstrukce obou průchodů a předprostoru bývalého kina.

Na projektu spolupracuje Poruba s vlastníkem nemovitostí, firmou RESIDOMO. Novou podobu dostaly vitríny a světlíky, nové je i osvětlení a nápisy. Opraveny byly chodníky, v předprostoru vznikla pobytová terasa s atypickým mobiliářem.

Galerie Dukla slouží jako další zajímavý výstavní prostor v Porubě. Upravený a moderní předprostor nabízí i posezení a dává Hlavní třídě atraktivnější tvář. Vysazeny jsou nové květinové záhony a pasáže i předprostor střeží kamerový systém.

Galerie Dukla by slavnostně otevřena 5. června 2018 za účasti zástupců městského obvodu Poruba, statutárního města Ostravy a společnosti Residomo. Prvním vystavujícím byl Jan Pfeiffer, který na své výstavě Protiváhy představil díla vytvořená přímo pro Galerii Dukla.

Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Články, týkající se
tohoto projektu