Jak se změní náměstí Vítězslava Nováka? Poruba představila lidem návrh projektu

  • Úvod
  • Novinky
  • Jak se změní náměstí Vítězslava Nováka? Poruba představila lidem návrh projektu

Když se lidé k projektu proměny náměstí Vítězslava Nováka sešli v únoru poprvé, měli možnost uvést, jak si změny parku a bezprostředního okolí představují. Projektanti tehdy jejich podněty zaznamenali a zapracovali do návrhu projektu., který byl obyvatelům představen v úterý 28. června v Domě kultury Poklad.

„Před několika lety jsme si nechali udělat koncepční studii I. stavebního obvodu a postupně se snažíme poznatky z ní aplikovat do praxe. Náměstí s blízkým okolím v ní hraje důležitou roli a jsem ráda, že lidem můžeme představit návrh projektu, který chce místo zkultivovat, ale rozhodně ho nebude radikálně měnit. Chceme podpořit to, co funguje, a doplnit to, co chybí,“ uvedla místostarostka Petra Brodová.

Projekt řeší nejenom samotné území, ale i dvě plochy mezi ním a Porubskou ulicí. V jedné vznikne nové parkoviště – tuto lokalitu k parkování doporučila už i koncepční studie. Nabídne přes čtyřicet nových stání. Budou vysazeny i nové, především nižší stromy, jež odcloní parkoviště od přilehlých domů, a přitom nebudou stínit do oken. „Povrch bude z materiálů, které umožní vsakování vody. Více než dvacet parkovacích míst vznikne i u výjezdu z náměstí směrem k Porubské ulici,“ poznamenal projektant Libor Jacko.

A jak bude vypadat samotná proměna parku? „Opraveny budou veškeré komunikace, to znamená chodníky i cesty. Stávající trasy doplní dvě úhlopříčné stezky z nášlapných kamenů a doplněna bude i výsadba. Vozovka bude rozšířena směrem k domům, a to tak, aby splňovala veškeré normy a požadavky na průjezd včetně techniky integrovaného záchranného systému. Tak bude možné legalizovat parkovací místa, na kterých dnes lidé parkují, ale neměli by. Celé území náměstí bude po dopravní stránce obytnou zónou,“ popsala základní změny Petra Brodová.

Park je významný krajinný prvek, což neumožňuje žádné výraznější zásahy. Vztahuje se na něj vyšší ochrana zeleně, nemohou se tam pokládat žádné nové sítě a například kolem stromů je třímetrové ochranné pásmo, které musí zůstat volné. Krajinářská architektka Magda Cigánková se i přes tato omezení snažila udělat park atraktivnější.

„Ve VKP se budou kácet jen čtyři stromy, a to vždy ze zdravotních důvodů. Chceme celé místo udělat pro návštěvníky přívětivější. S nadřízeným orgánem ochrany přírody jsme se domluvili na ořezech stromů a keřů. Pokud bude zásah proveden dobře, park prosvětlí. Všude, i ke vstupům k domům, se budou vysazovat nové záhony květin. Cílem je, aby místo bylo barevné a v průběhu roku se měnilo,“ řekla Magda Cigánková.

Přítomní obyvatelé náměstí a okolí přijali návrh vesměs pozitivně. Především pak snahu park provzdušnit ořezy stromů a vznik nových parkovacích míst. Navrhli ještě nový chodník z nášlapných kamenů ve dvoře u budoucího parkoviště a uvítali by i zrcadlo v nepřehledném úseku u výjezdu z náměstí. Nejvíce je ale zajímalo, kdy celá rekonstrukce začne.

„Představili jsme projekt v pokročilé fázi rozpracovanosti. Chceme ho dokončit v řádů několika týdnů a do konce roku získat stavební povolení. Začít bychom chtěli podle finančních možností už příští rok. Celý projekt je rozdělen do několika etap, jejichž pořadí není závazně dáno. Nicméně logické by nám přišlo nejprve postavit nové parkoviště, aby ve chvíli, kdy začneme s úpravami samotného náměstí a lidé tam nebudou moci vůbec parkovat, byla k dispozici alespoň nějaká možnost parkování,“ dodala Petra Brodová.