Jak zklidnit dopravu v okolí Zámeckého parku? A co bude s horkovodem?

  • Úvod
  • Novinky
  • Jak zklidnit dopravu v okolí Zámeckého parku? A co bude s horkovodem?

Na schůzce, které se konala 3. prosince v porubském zámku, se zástupci bytových družstev a dalších organizací dozvěděli, jakým způsobem se dá zklidnit doprava v okolí Zámeckého parku a co se chystá při rekonstrukci horkovodu.

Zámecký park bude sloužit především lidem, a proto městský obvod veřejnost průběžně informuje o tom, co se chystá. Zatím poslední schůzka se uskutečnila 3. prosince v porubském zámku a zúčastnili se jí zástupci rybářů, farnosti a předsedové bytových družstev, kteří mohou informace předat ostatním obyvatelům domů v lokalitě.

A co se projednávalo? Představen byl plán na zklidnění dopravy v okolí parku. Variant je celá řada: od určitých omezení v dopravě po vytvoření pěší zóny z ulice Nad Porubkou. Ta by měla ale vzniknout v součinnosti s dostavbou prodloužené Rudné a v ideálním případě i s výstavbou sjezdu z Rudné na ulici Francouzskou. „Po dokončení prodloužené Rudné pozbyde propojení ulic Nad Porubkou a Vřesinská současného významu. Ulice pod zámkem by tak mohla sloužit chodcům a cyklistům. Zároveň s tím ale musí dojít i ke zklidnění dopravy na nábřeží SPB. K tomu by mělo dojít i v případě, že k žádným  omezením dopravy v ulici Nad Porubkou nedojde,“ uvedl dopravní inženýr Květoslav Syrový. Zároveň by mohlo dojít i ke zklidnění Porubské ulice, která dnes svým profilem vybízí k rychlé jízdě.

Dalším důležitým krokem při úpravě území je zapuštění horkovodu pod zem. Horkovod ve své současné podobě vytváří bariéru ve vstupu a znehodnocuje celý park. Aby se společnost Veolia vyhnula masivnímu kácení stromů, zapustí horkovod pod stávající chodník. Díky tomu se kácení podaří omezit na nejnutnější míru. Práce začnou v dubnu 2019 a potrvají až do podzimu. Stavba bohužel způsobí i komplikace lidem, kteří na nábřeží SPB žijí. „Především na straně u parku nebude umožněno parkování, a proto jsme vytipovali několik míst v okolí, kde budou moci řidiči svá vozidla odstavit,“ řekla místostarostka Lucie Baránková Vilamová. Po celou dobu prací bude nábřeží jednosměrnou ulicí, ve které bude provoz veden ve směru od Oblouku k zámku. V opačném směru povede doprava kolem radnice a po ulicích Vřesinská a nad Porubkou. Samozřejmě s koncem prací na přeložce horkovodu bude kompletně opraven i chodník na straně u parku.

„O veškerých důsledcích, které přemístění horkovodu přinese a samozřejmě i o dalších krocích týkajících se Zámeckého parku, budeme v dostatečném předstihu informovat ve zpravodaji PRIO, na webu obvodu a Facebooku. Čekají nás sice komplikace, ale věřím, že výsledek bude stát za to. Konečně se nám podaří odstranit horkovod, který hyzdí celou lokalitu,“ dodala místostarostka.

O tom, zda Poruba získá podporu Nadace Proměny Karla Komárka na proměnu Zámeckého parku, se rozhodne do konce roku. Pokud vše vyjde, bude se příští rok připravovat architektonická soutěž na proměnu lokality.

Publikováno dne 5.12.2018