Jak zklidnit dopravu v okolí Zámeckého parku? A co bude s horkovodem?

  • Úvod
  • Novinky
  • Jak zklidnit dopravu v okolí Zámeckého parku? A co bude s horkovodem?

Na schůzce, které se konala 3. prosince v porubském zámku, se zástupci bytových družstev a dalších organizací dozvěděli, jakým způsobem se dá zklidnit doprava v okolí Zámeckého parku a co se chystá při rekonstrukci horkovodu.

Zámecký park bude sloužit především lidem, a proto městský obvod veřejnost průběžně informuje o tom, co se chystá. Zatím poslední schůzka se uskutečnila 3. prosince v porubském zámku a zúčastnili se jí zástupci rybářů, farnosti a předsedové bytových družstev, kteří mohou informace předat ostatním obyvatelům domů v lokalitě.

A co se projednávalo? Představen byl plán na zklidnění dopravy v okolí parku. Variant je celá řada: od určitých omezení v dopravě po vytvoření pěší zóny z ulice Nad Porubkou. Ta by měla ale vzniknout v součinnosti s dostavbou prodloužené Rudné a v ideálním případě i s výstavbou sjezdu z Rudné na ulici Francouzskou. „Po dokončení prodloužené Rudné pozbyde propojení ulic Nad Porubkou a Vřesinská současného významu. Ulice pod zámkem by tak mohla sloužit chodcům a cyklistům. Zároveň s tím ale musí dojít i ke zklidnění dopravy na nábřeží SPB. K tomu by mělo dojít i v případě, že k žádným  omezením dopravy v ulici Nad Porubkou nedojde,“ uvedl dopravní inženýr Květoslav Syrový. Zároveň by mohlo dojít i ke zklidnění Porubské ulice, která dnes svým profilem vybízí k rychlé jízdě.

Dalším důležitým krokem při úpravě území je zapuštění horkovodu pod zem. Horkovod ve své současné podobě vytváří bariéru ve vstupu a znehodnocuje celý park. Aby se společnost Veolia vyhnula masivnímu kácení stromů, zapustí horkovod pod stávající chodník. Díky tomu se kácení podaří omezit na nejnutnější míru. Práce začnou v dubnu 2019 a potrvají až do podzimu. Stavba bohužel způsobí i komplikace lidem, kteří na nábřeží SPB žijí. „Především na straně u parku nebude umožněno parkování, a proto jsme vytipovali několik míst v okolí, kde budou moci řidiči svá vozidla odstavit,“ řekla místostarostka Lucie Baránková Vilamová. Po celou dobu prací bude nábřeží jednosměrnou ulicí, ve které bude provoz veden ve směru od Oblouku k zámku. V opačném směru povede doprava kolem radnice a po ulicích Vřesinská a nad Porubkou. Samozřejmě s koncem prací na přeložce horkovodu bude kompletně opraven i chodník na straně u parku.

„O veškerých důsledcích, které přemístění horkovodu přinese a samozřejmě i o dalších krocích týkajících se Zámeckého parku, budeme v dostatečném předstihu informovat ve zpravodaji PRIO, na webu obvodu a Facebooku. Čekají nás sice komplikace, ale věřím, že výsledek bude stát za to. Konečně se nám podaří odstranit horkovod, který hyzdí celou lokalitu,“ dodala místostarostka.

O tom, zda Poruba získá podporu Nadace Proměny Karla Komárka na proměnu Zámeckého parku, se rozhodne do konce roku. Pokud vše vyjde, bude se příští rok připravovat architektonická soutěž na proměnu lokality.