Komunitní dům pro seniory Dělnická

Komunitní dům pro seniory Dělnická

V městském obvodu Poruba tvoří senioři početně velmi významnou skupinu obyvatel. Jedním z úkolů je tedy zajistit jim odpovídající a moderní bydlení s přístupnými sociálními službami. V současné době Poruba provozuje dva domy s pečovatelskou službou, a to na ulicích Průběžná a Ivana Sekaniny. Poptávka po tomto druhu bydlení je ale natolik vysoká, že se městský obvod rozhodl nabídku seniorského bydlení rozšířit.

K tomuto účelu zakoupil starší budovu na ulici Dělnická 411. Ta bude postupně přestavěna na bytový dům, který nabídne třiadvacet bytových jednotek. Každá z nich bude mít obytnou plochu pětačtyřicet metrů čtverečních. Rekonstrukci ale neprojde jen samotný dům. Počítá se i s využitím jednopodlažních přilehlých objektů, které budou sloužit jako kavárna nebo služebna městské policie. Dále v nich vzniknou garáže pro potřeby obyvatel domu a v atriu bude vybudována odpočinková zóna s parkovou úpravou.

Cílem projektu je zatraktivnit nejstarší lokalitu s činžovními domy v Porubě, která vznikla těsně po druhé světové válce. Místo má obrovský potenciál a právě dům pro seniory by měl být jedním z kroků, jak tuto lokalitu pozvednout. Služebna městské policie a průběžně budovaný kamerový systém by pak měli výrazným způsobem zvýšit bezpečnost v oblasti.

Články, týkající se
tohoto projektu