Křižovatka u vozovny se postupně proměňuje

  • Úvod
  • Novinky
  • Křižovatka u vozovny se postupně proměňuje

Příjemný prostor, kde se lidé rádi zastaví, nabídne zakrátko křižovatka ulic Porubské a Opavské. Proměna vzniká ve spolupráci s městem a Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA).

Je to jeden z nejvýznamnějších dopravních uzlů Poruby, kterým každodenně projdou stovky lidí. Většina z nich místem pouze prochází, aniž by měla sebemenší důvod na chvíli se zastavit. Tedy aspoň zatím. Křižovatka u vozovny se totiž postupně proměňuje a cílem je udělat z ní místo, které lidem nabídne příjemný pobytový prostor. Návrh je dílem   architektonického studia gogolák + grasse.

„Přestupní uzel na vozovně je často jedno z prvních míst, se kterým člověk přijíždějící do Poruby odjinud přijde do kontaktu. A podle toho by měl vypadat. Přitom parkové nároží má velký potenciál. Stačí i drobné zásahy, aby lokalita získala úplně jiný charakter,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová.

Práce začaly na sklonku léta a opravena už byla část chodníků. Povedlo se odstranit i nevzhledné zábradlí, které vytvářelo bariéru v prostoru, a nevyhovující keře, které parčík dělily na několik nesouvisejících ploch.

„Ostatní chodníky se budou postupně dodělávat. Aktuálně se sázejí záhony květin, které přirozeně oddělí chodníky od silnice. Vysadíme čtyři nové stromy. Budou mezi nimi okrasná třešeň a hrušeň, což jsou stromy, které nádherně kvetou. Doplnit chceme i lavičky a odpadkové koše. Chybět nebude ani nový umělecký prvek. Mezi časté požadavky lidí patří veřejné WC. To by také nemělo v místě chybět. I když ne hned. Máme vytipované místo, které připravíme tak, abychom tam kdykoli v budoucnu mohli toalety umístit,“ popsala starostka.

Proměna křižovatky u vozovny je součástí Koncepce městské třídy 28. října – Opavská, kterou připravil Městský ateliér prostorového plánování a architektury ve spolupráci se statutárním městem Ostrava. „Parkové nároží u porubské vozovny je jedním z šesti vybraných významných veřejných prostranství na městské třídě, které jsou určeny k proměně. Tyto proměny jsou nestavební a mohou tedy pomocí drobných úprav odhalit velký potenciál každého místa. Dílčí proměny, na kterých spolupracuje atelier MAPPA s týmy architektů a městskými obvody, jsou vlastně „nultým krokem“ Koncepce městské třídy, kterou městský ateliér zpracovává. Ta bude obsahovat komplexní pohled na tuto historickou a dopravní tepnu města a ukáže dílčí kroky, které je potřeba podniknout, tak, aby se ulice 28. října – Opavská stala plnohodnotnou městskou třídou 21. století,“ řekla urbanistka MAPPA Zuzana Paclová.

Spolupráci s městem a ateliérem si pochvaluje i starostka. „Je to další z projektů, který přesahuje hranice obvodu, a jsem ráda, že na něm můžeme spolupracovat i s odborníky z MAPPA a Ostravou. Má smysl postupně proměňovat frekventovaná místa města. Teď ještě prostor u vozovny příliš nevynikne. Ale na jaře, až si vše sedne a rozkvete, to bude nádherné místo,“ dodala starostka Lucie Baránková Vilamová.

Na úpravě lokality u vozovny se finančně podílí vedle Poruby i statutární město Ostrava.