Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě - Porubě

  • Úvod
  • Projekty
  • Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě - Porubě

Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě - Porubě

Projekt spočívá v modernizaci tří školských zařízení městského obvodu Poruba, a to ZŠ generála Zdeňka Škarvady, ZŠ Ukrajinská, ZŠ Ivana Sekaniny. Jedná se o vybavení digitálních jazykových laboratoří, úpravě zajišťující bezbariérovost vybraných stávajících sociálních zařízení a přístavby výtahů umístěných v exteriéru objektů jednotlivých školských zařízení.

Klíčovým přínosem předloženého projektu bude zlepšení materiálně-technických podmínek výuky pro žáky i pedagogické pracovníky tří základních škol umožňující zařadit do výuky interaktivní prvky, využívat moderní výukové materiály a učebnice a zároveň přizpůsobit výuku individuálním potřebám žáků. Aplikovat tyto výukové metody není možné ve stávajících prostorech učeben škol zajistit.

Dílčím přínosem projektu bude zvýšená dostupnost jazykového vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím aktivit zajišťujících bezbariérový přístup a bezbariérové sociální zázemí jazykové výuky v odborných učebnách.

V rámci projektu budou jazykové učebny na všech třech základních školách vybaveny nábytkem a PC technikou. Dále budou realizovány stavební úpravy k zajištění bezbariérového přístupu, a to vybudování vnějších výtahů na ZŠ generála Zdeňka Škarvady a ZŠ Ivana Sekaniny a zajištění bezbariérových toalet na všech třech základních školách.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a městem Ostrava.