Lidé diskutovali o proměně prostoru u Koruny

 • Úvod
 • Novinky
 • Lidé diskutovali o proměně prostoru u Koruny

Okolí komplex Koruna je jedním z míst 5. porubského obvodu, které by si zasloužilo důstojnější podobu. Dnes místo slouží především jako velké parkoviště a místní obyvatelé postrádají kvalitní veřejný prostor, který by mohli v bezprostřední blízkosti svého domova využívat k libovolným aktivitám.

Revitalizace lokality si za hlavní cíl klade vytvoření funkčního a pestrého veřejného prostoru, ve kterém budou místní obyvatelé rádi trávit svůj volný čas. Protože by mělo jít o proměnu zásadní, vznikala v úzké spolupráci s obyvateli i odborníky. Návrh řešení vychází z potřeb a požadavků občanů sesbíraných v rámci studentského workshopu, který se v lokalitě uskutečnil v roce 2018. Navržená podoba prostoru klade důraz na zvýšení kapacity parkovacích ploch, zároveň však respektuje potřeby chodců a do prostoru umisťuje i plochy pro aktivní i odpočinkový pobyt dětí i dospělých s množstvím laviček a dalším mobiliářem.

Návrh byl představen občanům koncem dubna přímo před Korunou. Zájemci se celé odpoledne mohli ptát na podrobnosti projektu a sdělovat k němu své připomínky. A bylo jich poměrně dost. Lidé především ocenili, že podle návrhu nebudou auta stát před vchody do domů, což zvýší bezpečnost chodců a hrajících si dětí. Jako plus brali rozšíření zelených ploch, která jsou navrhována i mezi parkovacími místy.

Naopak jim v místě chybí například nějaký vodní prvek či umělecké dílo. Mezi připomínkami se objevily například požadavky na dostatečné osvětlení místa, zachování vzrostlých stromů či vytvoření chodníku z plánovaného nového parkoviště ke vchodům. Padaly i technické dotazy – například jak bude zajištěno zásobování místních podniků či zda zůstane zachována požární plocha.

Většina těchto podnětů je už obsažena v návrhu, který byl lidem představen. V úvahu připadá přidání nějakého vodního prvku nebo pítka.

Velmi závažným podnětem, který se v diskuzi objevil několikrát, byl strach z toho, že rekonstruovaný prostor velmi brzy zničí lidé, kteří navštěvují okolní hospody a diskotéky.

 

KORUNA – PŘIPOMÍNKY OBČANŮ

Co lidé na návrhu revitalizace veřejného prostoru u Koruny oceňují?

 • lidem se líbí, že auta nebudou před vchody do domů a zvýší se tak bezpečnost, mnohokrát akcentováno
 • návrh vypadá dobře (5 x)
 • lidem se líbí dostatek zeleně a řešení zasakování dešťové vody
 • lidé ocenili zelené pásy mezi jednotlivými parkovacími místy

Co by lidé rádi v lokalitě viděli a doplnili a jaké měli výhrady?

 • nerezové skluzavky v létě pálí
 • lidé by rádi doplnili vodní prvek v místě, kde je nově navržená dřevěná terasa
 • do prostoru, kde je umístěn umělecký prvek umístit herní prvek nebo pískoviště pro děti
 • neumisťovat umělecký prvek do „vnitrobloku“
 • dostatečné osvětlení v lokalitě
 • námitka ze strany jednoho občana, týkající se celkového trasování chodníků – měly by být pravoúhlé a ne šikmé
 • v co největší blízkosti před vchodem do domu zajistit možnost zastavení ve stylu „kiss and ride“ (je obsaženo v návrhu)
 • pamatovat na chodník navazující na průchod středem území např. v ose Albert – vnitroblok (je obsaženo v návrhu)
 • možnost parkování dopravní obsluhy pro vyložení zboží před čínskou medicínou (je obsaženo v návrhu)
 • nutno počítat s požární plochou (je obsaženo v návrhu)
 • nekácet vzrostlé stromy podél ulice Opavská (je obsaženo v návrhu)
 • doplnit chodník navazující na průchod mezi domy z nově navrženého parkoviště (je obsaženo v návrhu)

Dále zaznělo

 • obavy ze znečištění prostranství lidmi a devastace prostranství, lidmi, co odchází z hospod a diskotéky
 • zrušit hospody v okolí
 • obavy z hluku od dětí, které si budou hrát na nových herních prvcích
 • obavy z toho, že altány budou lákat bezdomovce nebo lidi z hospod a diskotéky
 • návrh na odstranění „nadchodu“ nad Hruškou
 • v lokalitě kdysi vodní prvek byl
 • v lokalitě byly dřevěné sochy, které časem shnily a byly odstraněny

Publikováno dne 3.5.2019