Loni Obec přátelská seniorům, letos je Poruba Obec přátelská rodině

  • Úvod
  • Novinky
  • Loni Obec přátelská seniorům, letos je Poruba Obec přátelská rodině

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR každoročně vyhlašuje soutěž Obec přátelská rodině. V kategorii obcí nad padesát tisíc obyvatel nejlepší projekt předložila Poruba a získala dotaci dva miliony korun. Loni Poruba uspěla v soutěži Obec přátelská seniorům.

Poruba se již mnoho let snaží vytvářet co nejlepší podmínky pro život rodin. A to nejenom rodin chápaných v úzkém slova smyslu, ale důraz klade na akce, které propojí všechny generace. Obvod provozuje dvě centra volného času jako volnočasová zařízení, která jsou určená lidem každého věku. Vedle toho buduje komunitní centrum, které bude sloužit všem věkovým skupinám a propojí zdravé i hendikepované lidi. A pořádá řadu akcí, které jsou zaměřeny na rodiny a mezigenerační dialog.

Do letošního ročníku soutěže Obec přátelská rodině se Poruba přihlásila s projektem, jehož hlavní myšlenkou je komunitní život napříč generacemi. Rozdělen je do několika částí tak, aby obsáhl všechny aspekty života rodiny. Porotu projekt zaujal a v kategorii obcí nad padesát tisíc obyvatel obsadil první místo.

„Projekt jsme postavili na tom, co aktivně v posledních letech prosazujeme. Je to rozvoj komunitních aktivit, širší nabídka kulturních i sportovních akcí s možným aktivním zapojením celých rodin. Základ je v partnerství, není to ani zdaleka jen o městském obvodu, je to o každém partnerovi, který se více či méně na tvorbě těchto akcí podílí. Děkuji za to, že se těch aktivních skupin na nás obrací stále více a více,“ uvedla místostarostka Zuzana Bajgarová.

Poruba má díky vítězství v soutěži nárok na dotaci ve výši dva miliony korun, která bude využita právě na výše zmíněné prorodinné aktivity. „Díky dotaci jsme schopni efektivněji financovat jednotlivé akce. Ty tak získávají širší rozměr a vyšší kvalitu. Je na místě zmínit, že je to i závazek takto širokou nabídku prorodinných aktivit udržet i v následujících letech,“ řekl starosta Petr Mihálik.

Do soutěže Obec přátelská rodině se Poruba zapojila už dvakrát. V roce 2009 skončila čtvrtá a o rok později se o druhé místo dělila s městskou částí Brno-střed.V loňském roce uspěl městský obvod v soutěži Obec přátelská seniorům a dotaci dva miliony korun využil na aktivity pro seniory.

Výsledky soutěže Obec přátelská rodině jsou na https://www.mpsv.cz/files/clanky/34211/Vysledky_souteze_Obec_pratelska_rodine_2018.pdf