Můžou senioři využívat speciální taxíky, kde v Porubě jsou domy s pečovatelskou službou, nebo jaké sociální služby mohou využívat? Vše potřebné zjistíte zde.

Má Poruba Domovy s pečovatelskou službou? A za jakých podmínek v nich můžu bydlet?

Poruba má tři domy s bydlením pro seniory. Najdete je na Průběžné ulici, na ulici Ivana Sekaniny (DPS Astra) a na Dělnické ulici (DPS Harmonie). DPS Harmonie je určena pro bydlení párů (manželé, rodiče s dítětem, známí), v ostatních můžete bydlet i sami. 

Pronájem se řídí platnými Zásadami Rady městského obvodu Poruba č. 6/2020 pro pronájmy bytů zvláštního určení. Žadatel musí mimo být ve starobním důchodu a nevyžadovat celodenní ošetřovatelskou péči. Žádost najdete zde.

Žádosti eviduje odbor bytového hospodářství a údržby budov. Komise pro sociální a bytovou politiku Rady městského obvodu Poruba jednotlivým žádostem uděluje body a podle toho vzniká žebříček. A na jeho záíkladě Poruba se zájemci uzavírá nájemní smlouvy. Více informací poskytne Lucie Kortová (tel. č.599 480 715).

Výši nájmů najdete zde.