Máte nápad? Řekněte nám o něm

Spousta lidí má skvělé nápady, jak zlepšit své okolí. Ale většinou si je nechávají jen pro sebe či své kamarády. A to je škoda. Poruba proto žádá aktivní lidi: pokud máte nějaký návrh, pošlete nám ho.

Poruba provozuje interaktivní webové stránky web www.fajnovaporuba.cz, na kterých si může každý přehledně najít, co obvod chystá, co už dokončil a co právě dělá. Všechny projekty jsou podrobně popsány a zakresleny do mapy. Lidé tam najdou i veškeré strategické dokumenty Poruby a města, především pak strategický plán rozvoje obvodu. Ale ani to ještě není všechno. Nově v záložce Zapojte se a Navrhni projekt najdou jednoduchý formulář, kde, jak napovídá už název, mohou navrhnout něco zajímavého, co by ozvláštnilo Porubu.

„Vím, že Porubané jsou aktivní lidé a spousta z nich má skvělé nápady. A byla by škoda, kdyby si je nechali jen pro sebe. Proto jsme na web fajnovaporuba.cz umístili formulář, kde nám lidé mohou své návrhy popsat a poslat,“ uvedla starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.

Formulář není nijak složitý a vyplnit ho zvládne opravdu každý. „Pak stačí, když ho odešlou a my se budeme návrhy zabývat. Navrhovatele naši zaměstnanci budou kontaktovat, a vše s ním proberou. Pokud to bude dávat smysl a splňovat priority a možnosti obvodu, tak ho velmi rádi zařadíme do plánů, které chceme v příštích letech realizovat,“ řekla starostka.

Městský obvod Poruba má od roku 2018 Strategický plán, který určuje směr, jakým by se měl městský obvod rozvíjet. Definuje vize, cíle a priority městského obvodu. Projektové záměry by měly naplňovat alespoň jednu ze strategických priorit Efektivní řízení, Prostor pro lidi, Aktivní život, Kvalitní zeleň a Čistá doprava. Více informací o strategickém plánu a jeho prioritách naleznete ve zkrácené/ komunikační verzi strategického plánu nebo úplné verzi strategického plánu.

Poruba se dlouhodobě snaží zapojovat své obyvatele do aktivit obvodu. „V Porubě je už několik let zvykem, že všechny zásadní věci vždy děláme v úzké spolupráci s obyvateli. A toto je další krok, kterým bychom chtěli podchytit a oslovit aktivní lidi,“ dodala starostka Lucie Baránková Vilamová.