Město podpoří společensky odpovědné projekty v oblasti sportu

  • Úvod
  • Novinky
  • Město podpoří společensky odpovědné projekty v oblasti sportu

O nové formě finanční podpory ve výši deseti milionů k realizaci společensky odpovědných projektů v oblasti sportu v Ostravě rozhodlo zastupitelstvo. Nový dotační program bude přispívat projektům sportovních klubů a organizací, které napomohou zpřístupnění sportu všem - dětem a mládeži, zdravotně postiženým, sociálně znevýhodněným, seniorům, aktuálně také ukrajinským uprchlíkům, žákům a studentům škol působících na území města i široké veřejnosti.

„Dotační program zavádíme nově s předpokladem jeho časového omezení, mimo jiné proto, že dalším záměrem programu je přistupovat ke tvorbě společensky odpovědných projektů a aktivit sportovními kluby, postupně tyto aktivity integrovat do jejich celoroční, běžné, činnosti. Když jsme tento program připravovali, netušili jsme, že bude víc než aktuální právě v současné situaci, kdy intenzivně pracujeme na pomoci ukrajinským uprchlíkům, kteří se k nám uchýlili do bezpečí. Také tento program může napomoci jejich návratu k běžným denním činnostem, kterými se zabývali před vypuknutím války. I díky sportu mohou lidé na chvíli zapomenout na tíživou situaci,“ doplnila Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Cílem nového dotačního programu je nastartovat sport po pandemii a poukázat na další úlohu sportovních organizací, působících na celou společnost. Pomoc bude směřována na projekty typu příměstských táborů, trenérů ve školách, nabídnutí možnosti začlenění do sportovních aktivit ukrajinským uprchlíkům, programů a aktivit na veřejných hřištích, zpřístupnění sportovních areálů široké a jinak neorganizované veřejnosti apod.

Předpokladem je vytvoření nejrůznějších projektů s celospolečenským dopadem nebo programů pro specifické cílové skupiny. Město očekává návrhy typu „trenéři do škol," které by zajistily účast trenérů sportovních klubů na výuce tělesné výchovy (jak v MŠ, ZŠ, SŠ) a zábavnou formou tak přiblížily sport i konkrétní sportovní disciplíny. Programy by měly představit sport v netradiční a „profesionální“ formě a zatraktivnit tak hodiny tělesné výchovy. Další oblastí je zpřístupnění veřejných hřišť prostřednictvím akcí sportovních klubů, počínaje sportovními aktivitami, konče podpisovými či happeningovými akcemi. Žádané je také zajištění aktivit pro děti ze sociálně slabého prostředí. Další možností je doposud netradičním způsobem provozovat sportovní infastrukturu v rámci města, formou zapojení široké veřejnosti do veřejných turnajů, sportovních dnů, táborů. Projekt může být zaměřen také na otevření sportovních areálů široké veřejnosti s ohledem na její požadavky. Předpokládají se rovněž projekty pracující se specifickými cílovými skupinami, v tomto případě je míněno zdravotně postiženými či seniory nebo uprchlíky.

Již v březnu proběhnou k tomuto dotačnímu programu pro zájemce seminář a workshop. Bližší informace včetně podmínek k této podpoře jsou k dispozici na webových stránkách www.ostrava.cz a www.fajnovysport.cz.