Multifunkční hřiště u ZŠ J. Valčíka

Multifunkční hřiště u ZŠ J. Valčíka

Základní škola J. Valčíka 4411 nemá v současné době žádné vyhovující sportoviště, které by mohlo být využíváno žáky školy ke sportování jak pro potřeby školní výuky, tak školní družiny a sportovních kroužků. Realizací projektu vznikne moderní víceúčelové hřiště, které bude poskytovat kvalitní zázemí pro hodiny tělesné výchovy pro žáky ZŠ a současně bude sloužit širší veřejnosti k aktivnímu trávení volného času.

Předmětem projektu je výstavba multifunkčního sportoviště u Základní školy J. Valčíka 4411 a jeho zpřístupnění veřejnosti. Cílem bude vybudování kvalitního sportovního zařízení a zázemí pro zlepšení podmínek výuky tělesné výchovy žáků a pro organizaci venkovních sportovních aktivit pořádaných školou, které se dnes odehrávají na hřištích jiných ZŠ. Vybudované hřiště bude moderním multifunkčním sportovním zařízením pro zajištění kvalitní výuky tělesné výchovy a aktivního využití volného času dětí a mládeže s cílem snížení sociálně patologických jevů dětí a mládeže.

Nově vybudované sportoviště bude víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem (tartan) s využitím pro volejbal, nohejbal, malou kopanou, florbal, streetbal a tenis a doskočiště pro skok daleký. Hřiště bude oploceno. U hřiště bude umístěn mobiliář (lavičky, odpadkový koš, stojan na kola).