Multifunkční hřiště ZŠ Bulharská

Časová osa
projektu


Sportovní hřiště v areálu Základní školy Bulharská 1533 bylo dlouhodobě nevyhovující a  vyžadovalo rozsáhlou rekonstrukci. Školní hřiště je oploceno v rámci celého sportovního areálu školy. Po celkové rekonstrukci a modernizaci je nově vybudované hřiště multifunkčním sportovním zařízením, které má široké sportovní využití.

Předmětem projektu bylo vybudování a celková rekonstrukce stávajícího sportoviště s cílem zvýšení kvality školního hřiště pro zlepšení podmínek výuky tělesné výchovy žáků a jeho zpřístupnění dalším uživatelům, jako jsou sportovní kluby, spolky, děti okolní mateřské školy i veřejnost. Vybudované hřiště je moderním multifunkčním sportovním zařízením pro zajištění kvalitní výuky tělesné výchovy a aktivního využití volného času dětí a mládeže s cílem snížení sociálně patologických jevů (drogová závislost, vandalství, záškoláctví apod.) a drobné kriminality dětí a mládeže.

Nově vybudované sportoviště je víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem (tartan) s využitím pro volejbal, streetball, floorbal, malou kopanou a tenis. Součástí je také doskočiště pro skok daleký.

Stavební práce začaly v červenci 2021 a hřiště bylo slavnostně otevřeno 28. dubna 2022. Spolufinancováno bylo z peněz Národní sportovní agentury.