Multifunkční hřiště ZŠ Bulharská

Multifunkční hřiště ZŠ Bulharská

Stávající sportovní hřiště v areálu Základní školy Bulharská 1533 je dlouhodobě nevyhovující a  vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci. Školní hřiště je oploceno v rámci celého sportovního areálu školy. Po celkové rekonstrukci a modernizaci bude nově vybudované hřiště multifunkčním sportovním zařízením, které bude mít široké sportovní využití.

Předmětem projektu je vybudování a celková rekonstrukce stávajícího sportoviště s cílem zvýšení kvality školního hřiště pro zlepšení podmínek výuky tělesné výchovy žáků a jeho zpřístupnění dalším uživatelům, jako jsou sportovní kluby, spolky, děti okolní mateřské školy i veřejnost. Vybudované hřiště bude moderním multifunkčním sportovním zařízením pro zajištění kvalitní výuky tělesné výchovy a aktivního využití volného času dětí a mládeže s cílem snížení sociálně patologických jevů (drogová závislost, vandalství, záškoláctví apod.) a drobné kriminality dětí a mládeže.

Nově vybudované sportoviště bude víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem (tartan) s využitím pro volejbal, streetball, floorbal, malou kopanou a tenis. Součástí bude také doskočiště pro skok daleký.