Náměstí Družby je po rekonstrukci ozdobou Poruby

  • Úvod
  • Novinky
  • Náměstí Družby je po rekonstrukci ozdobou Poruby

Náměstí Družby se za poslední dva roky stalo jedním z nejhezčích míst Poruby. Vedle příjemného parku plného zeleně nabízí i opravený prostor před nákupním centrem Bohemia. Práce na rekonstrukci skončily v listopadu.

Ještě před rokem nepatřil prostor před obchodním centrem Bohemia k místům, na které by mohla být Poruba hrdá. Popraskané chodníky doplňovaly vydrolené asfaltové plochy a vychozené chodníčky v trpící trávě, která už dávno neplnila svůj původní účel. Dnes místo společně s přilehlým parkem patří k nejpěknějším v Porubě.

„Oprava prostoru před Bohemkou navazuje na předchozí revitalizaci parku a vytvořila zcela novou kvalitu veřejného prostoru. Úpravy vychází z koncepce, která celý prostor pojímá jako kontrast zeleného parku a kamenného náměstí,“ uvedla místostarostka Petra Brodová

Náměstí Družby by mělo být příkladem pro budoucí rekonstrukce, které Poruba chystá. „Po dlouhé době se totiž v Porubě opravil souvislý větší celek veřejného prostoru. První etapou byla revitalizace parku, které se uskutečnila loni, letos se opravilo náměstí, včetně přilehlých chodníků. Nešlo jen o dílčí úpravy, ale o celkovou proměnu a území tak získalo zcela novou kvalitu. Až na jaře vykvete vysazená zeleň, bude ještě hezčí. Navíc plánujeme náměstí doplnit ještě o další vzrostlou zeleň, které místo ještě více rozzáří,“ doplnila starostka Lucie Baránková Vilamová.

Prostor před obchodním centrem Bohemia nyní tvoří dvě výškové úrovně. Ta horní je z betonu a slouží jako pobytové plato, na které navazuje plocha pro pěší. „Ta je z kvalitní žulové dlažby, jejíž povrch je upraven tak, aby nebyl zcela hladký a chůze po něm tak byla bezpečnější. Na náměstí nechybí ani nové odpadkové koše a lavičky. Celé místo obzvláštňují stylové městské hodiny a dominantou je pak fontána s šesti výtrysky, které ve tmě budou svítit. Podsvětleny jsou rovněž schodišťové stupně a stromy, které jsou v nové ploše vysázeny. U nich byla použita moderní technologie prokořenitelných buněk, která stromům pomůže lépe prosperovat,“ popsala novou podobu náměstí Petra Brodová.

Nové místo by mělo v průběhu celého roku ožívat menšími akcemi, které by přilákaly i lidi z okolí. „Chtěli bychom tam organizovat nějaké trhy, před Vánocemi by tady mohl být například stánek s punčem. A prostor přímo vybízí k tomu, aby se tam konala drobnější kulturní vystoupení. Třeba při letní umělecké scéně,“ řekla Lucie Baránková Vilamová.

Opravené náměstí je teď trochu v kontrastu s budovou obchodního centra, které nevypadá zrovna lákavě. „Lidé se mě často ptají, co budeme s Bohemkou dělat. Obchodní centrum je ale soukromého vlastníka, takže nemáme žádný vliv na to, jak vypadá. Nicméně předpokládáme, že rekonstrukce by měla být impulsem pro místní obchodníky, aby toto místo využívali lepším způsobem. A aby třeba i kultivovali své výlohy,“ dodala starostka Lucie Baránková Vilamová.

Současně s rekonstrukcí náměstí se podařilo dokončit i dlouhodobě chybějící úsek chodníku lemujícího park, který místo spojil s ulicí Gen. Sochora. (mot)