Náměstí Družby - vyhodnocení dotazníků

Při setkání na náměstí Družby mohli zájemci vyplnit architektům z Atelieru38, který bude návrh na proměnu tohoto území zpracovávat, jednoduché dotazníky. Už jsou zpracovány. Co z nich vyplynulo?

Dotazníky vyplnilo na 90 Porubanů. Nejčastěji obyvatelé této části čtvrtého obvodu kvitují dostatek zeleně, klidné prostředí a dostupnost služeb. Nejvíce jim v lokalitě, jíž se změny budou týkat, naopak vadí špatný stav chodníků, nepořádek, hluk z restaurace a vandalismus.

Všechny tyto připomínky architektům pomohou při navrhování změn v tomto území. 

Zpracované dotazníky najdete zde.