Naše Poruba zná letošní finalisty

Participativní rozpočet naše Poruba zná tři projekty, pro které se letos bude hlasovat. Ze sedmi došlých návrhů je vybrala odborná porota složená z architektů, krajinářů a zástupců radnice, včetně starostky Lucie Baránkové Vilamové a místostarosty Richarda Hanačíka.

Všechny se zaměřují na komplexní proměnu dvorů či prostranství v okolí domů. Ivana Flídrová navrhla projekt Dostaňme děti od mobilů, jehož záměrem je vybudování multifunkčního hřiště s herními prvky nad parkem Oáza klidu. Počítá se i s bezbariérovým přístupem.

Táňa Hlavatá by chtěla poblíž Základní školy Jana Šoupala, mezi ulicemi Svojsíkova a Jiřinková, vytvořit relaxační zónu s herními a sportovními prvky.

Záměrem projektu Prostor pro společně strávený čas je vybudovat sportoviště a workoutové hřiště s lanovou dráhou ve dvoře mezi ulicemi Maďarská a Mongolská. S nápadem přišla Lucie Boščíková.

„Je známo, že když vytvoříme kvalitní podmínky pro smysluplné trávení volného času, tak občané tuto možnost využijí. I proto jsem ráda, že navržené projekty myslí na to, aby posílily vztahy mezi vrstevníky a zlepšily pohybové dovednosti dětí. Zároveň je mohou využívat i dospělí,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová s tím, že pro vítězný návrh je určeno 5 milionů korun.

Do září budou pro jednotlivé nápady vypracovány ideové návrhy, včetně vizualizací. V září se také uskuteční veřejné projednání s prezentací projektů a na přelomu října a listopadu vyvrcholí letošní ročník hlasováním.

Aktuální informace jsou uvedeny na webu naseporuba.cz.