Nové podzemní kontejnery se staví na Bulharské

  • Úvod
  • Novinky
  • Nové podzemní kontejnery se staví na Bulharské

Na čtyřech místech v Bulharské ulici vzniknou ještě letos podzemní kontejnerová stání na tříděný odpad. V každé bude pět zásobníků na směsný odpad, papír, plast a sklo.

Výkopové práce začaly 17. září. Předpokládané náklady se v každé lokalitě pohybují kolem milionu korun, celkem by tudíž celá třetí etapa výstavby tohoto typu odpadních nádob měla obvod přijít na čtyři miliony korun. Zhotovitelem je společnost Vodostav Ostrava, práce by měly skončit v listopadu.

Podzemní kontejnery se v Porubě začaly stavět v roce 2016. Nejdříve na náměstí Antonie Bejdové, poté vznikly na sedmi dalších místech Poruby. Všude, kde byly vybudovány, došlo k estetickému zhodnocení místa. Lokality působí upraveně a reprezentativně. Díky tomu, že podzemní kontejnery mají větší kapacitu než předchozí popelnice, dochází i k řešení problémů s nelegálním skládkováním a v neposlední řadě i ke zvýšení zájmu o třídění odpadu. Jediným problémovým místem byla lokalita u bývalého kina Dukla, kde se kapacita kontejnerů ukázala jako nedostatečná. Proto bude na podzim místo rozšířeno o další dvě nádoby na směsný odpad.