Nový web a co na něm najdete

Milí Porubané i všichni aktivní lidé odjinud. Zprovoznili jsme pro vás nový web, který by měl být místem, kde se dozvíte, jakým směrem se chce Poruba do budoucna rozvíjet.

Nové webové stránky nesou název FajnOVA Poruba. A už tento název mluví za vše. Chceme tím říct, že Poruba je opravdu fajn místem pro život a naším cílem je, abychom ho ještě více zatraktivnili. A název zároveň odkazuje i na to, že Poruba je součástí většího celku – města Ostravy – a rozvíjet se musí v úzké součinnosti s jeho ostatními částmi. FajnOVA Poruba je i název porubského strategického plánu, který v úzké spolupráci s odborníky a občany obvodu připravujeme.

Na těchto stránkách vám tedy chceme předkládat projekty, které chystá městský obvod a další subjekty. Budeme vás zde informovat, jak se zapojit do utváření veřejného prostoru v našem obvodu a samozřejmě zde budeme zveřejňovat i další materiály a vize, jak by Poruba mohla za pár let vypadat.