Obec přátelská rodině a seniorům 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v roce 2023 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“. V kategorii obcí nad padesát tisíc obyvatel předložil městský obvod Poruba svůj projekt Obec přátelská rodině a seniorům 2023 a získal 486 400 Kč na prorodinné a proseniorské aktivity.

Cílem projektu Obec přátelská rodině a seniorům 2023 je zkvalitnění a rozvoj prorodinných aktivit, posílení vzájemných rodinných vazeb, mezigenerační soudržnosti, zvýšení kvality života rodin a seniorů v Porubě. V rámci projektu budou realizovány čtyři programové oblasti (Komunitní prorodinné aktivity, Síla rodiny a podpora mezigeneračního soužití, Prevence a volný čas, Aktivní život seniorů) s rozdělením na konkrétní dílčí opatření a aktivity, které umožní rodinám napříč generacemi trávit společně volný čas, upevňovat vzájemné rodinné vazby, prohlubovat myšlenku komunitního života. Realizace projektu proběhne od ledna do prosince 2023.

Primární cílovou skupinou, na kterou je projekt zaměřen, jsou všechny rodiny a senioři žijící na území městského obvodu Poruba, včetně širšího pojetí rodiny: rodiny s dětmi, mladí lidé plánující založení rodiny, úplné i neúplné rodiny s dětmi (do 18 let věku) a rodiny očekávající narození dítěte, rodiny s dítětem staršího školního věku, vícegenerační rodiny, pěstounské rodiny a rodiny se specifickými potřebami (např. rodiny se členem se zdravotním postižením, rodiny z národnostních menšin, rodiny se třemi a více dětmi, rodiny s dlouhodobě nezaměstnaným dospělým členem a rodiny s rodičem samoživitelem/samoživitelkou) a senioři (lidé od 60 let a důchodci). Sekundární cílovou skupinou jsou všechny výše uvedené rodiny a senioři žijící i mimo území městského obvodu Poruba ve spádových oblastech okolních menších obcí a obvodů jako je Pustkovec aj.

Projekt Obec přátelská rodině a seniorům 2023 byl podpořen z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2023. 

(číslo projektu: 0502)


Publikováno dne: 19. 7. 2023