Ostrava i letos podpoří obnovu významných památek

Město Ostrava také letos přispěje dotacemi k obnově významných památek a sakrálních staveb. Díky tomu se již podařilo vrátit původní krásu desítkám historických staveb na území statutárního města včetně Poruby.

V rámci Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb mohou zájemci žádat o finance ve dvou výzvách. První se vztahuje na městské domy a industriální dědictví, kde je příspěvek města stanoven ve výši od 50 tisíc korun do 1,5 milionu korun na jeden projekt. Druhá se týká sakrálních staveb s příspěvkem města ve výši od 50 tisíc korun do 500 tisíc korun na jeden projekt. Žádost mohou zájemci podat elektronicky a následně i v listinné podobě nebo prostřednictvím datových schránek. Lhůta pro podání žádostí je do 8. března 2024 do 12 hodin. Samotné stavební práce pak musí být provedeny mezi 1. lednem 2024 a 30. červnem 2025.

V minulosti program podpořil několik projektů i v Porubě, například rekonstrukci domů v komplexu Věžiček či na Hlavní třídě, nebo restauraci reliéfu Kosmický věk na fasádě domu na Alšově náměstí.

Podmínky programu jsou zde.


Kontaktní informace
Ing. Lucie Adámková
tel.: 599 443 37
e-mail: lucie.adamkova@ostrava.cz
Oddělení územního plánování a památkové péče
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 1803/8
Ostrava – Moravská Ostrava