Ostrava znovu přispěje na obnovu kulturních památek

Město také letos pomůže majitelům památkově chráněných objektů nebo významných městských staveb s financováním zvýšených nákladů na jejich údržbu, opravy či restaurování. O podporu mohou žádat vlastníci městských domů s byty a občanskou vybaveností, staveb určených k sportovnímu a kulturnímu využití a objektů industriálního dědictví. Lhůta pro podávání žádostí je od 8. dubna do 8. června, o přidělení dotací rozhodne zastupitelstvo nejpozději do konce září. V dotačním programu jsou pro letošní rok alokovány 4 miliony korun.

„Ostrava se může pyšnit množstvím cenných staveb, máme skvosty, které někdy nevnímáme, nebo jsou ve velmi zanedbaném stavu. Jsme si vědomi skutečnosti, že obnova památek s sebou často nese zvýšené náklady. Z našeho dotačního programu proto chceme majitele těchto nemovitostí i nadále podporovat a motivovat k opravám a pomoci tak dalšímu zkvalitňování a rozvoji města, stejně tak, jak se nám to osvědčilo v minulých letech,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Cílem programu, jehož další výzvu schválili 3. března ostravští zastupitelé, je obnova kulturních památek nebo významných městských staveb, které jsou ve špatném technickém stavu, v důležitých lokalitách obvodů. Program by měl motivovat vlastníky k péči o jejich nemovitosti v souladu se zájmy památkové péče. Kritériem pro posuzování žádostí bude zejména obnova stěžejních památkových hodnot stavby, společenský přínos, její veřejné využití, společenský význam a jedinečnost, míra naléhavosti záchovné údržby nebo opravy. Žádosti o dotace bude hodnotit Komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická rady města.

Příspěvek města na jeden projekt může dosáhnout částky od 50 tisíc do 1,5 milionu korun a může pokrýt maximálně polovinu přímých nákladů, zbytek hradí majitel objektu. Dotovaná oprava či rekonstrukce stavby musí být hotova nejpozději do konce června 2022. Může jít i o zásahy, které majitel nemovitosti zahájil už na začátku letošního roku. Podmínky programu včetně žádosti jsou zveřejněny na webu města zde: https://bit.ly/3qfCCPk.

V loňském roce město rozdělilo mezi devět úspěšných projektů celkem 5 293 900 korun. Podporu získaly dva domy v památkové zóně Moravské Ostravy. V ulici Hollarova 2 na objektu bývalého Galexu můžeme aktuálně vidět probíhající rekonstrukci. Oprava fasády v ulici Střelniční by měla být ve větším rozsahu zahájena v březnu. Podporu z programu získaly také dva bytové domy postavené v padesátých letech minulého století ve stylu socialistického realismu, tzv. sorely v Porubě a pět domů jednoho z nejzajímavějších a nejcharakterističtějších urbanistických celků Vítkovic, ve štítové kolonii v Lidické ulici.  Obnovy domů byly zahájeny již vloni, s příchodem zimy je ale bylo nutné přerušit. Na jaře budou práce pokračovat i na dalších objektech. Skončit by měly do konce první poloviny letošního roku.

Do roku 2017 rozdělovalo město na obnovu památek každoročně zhruba 3 miliony korun, loni vynaložilo více jak 5 milionů. Pro letošní rok jsou to 4 miliony korun, protože muselo s ohledem na menší daňové příjmy snížit objem prostředků na všechny dotační tituly.