Ozelenění zpevněných ploch

Časová osa
projektu

Na území městského obvodu Poruba se nacházely desítky asfaltových ploch mezi domy, které v minulosti nejčastěji sloužily jako hřiště pro míčové sporty. Jednalo se o plochy vybudované v dávné minulosti, na kterých se již neodvratně podepsal zub času a jejich stav tomu odpovídal. Většinu z nich už nikdo nevyužíval. Popraskaný povrch prorostlý trávou navíc nevypadal zrovna dobře. Co s tím? Městský obvod Poruba se rozhodl požádat o dotaci, díky které se některé z nevyužívaných ploch mohly zazelenit. A podařilo se!

Estetizace prostoru je určitě významným, není ale zásadním důvodem, proč se radnice pustila do této akce. Asfaltové plochy, do kterých se v létě opře slunce, vytváří tepelné ostrovy, které zbytečně zvyšují teplotu a působí jako výheň. Cílem a účelem projektu bylo toto omezit a zlepšit tak lokálně mikroklima, zároveň se zlepšilo zasakování srážkové vody, snížila se prašnost. Nová zeleň, která se neomezuje pouze na zatravnění, poskytne útočiště drobné fauně, čemuž se odborně říká posílení biodiverzity.

Na základě terénního průzkumu byla zmapována fakticky celá Poruba, kdy ve finále bylo vybráno 14 lokalit s plochami o celkové rozloze 4 599 m². Možnosti vyjádřit se k výběru těchto ploch využila celá řada obyvatel dotčených lokalit.

Ačkoli ozelenění na první pohled vypadalo jednoduše, především finančně je to poměrně nákladná záležitost. Plochy v minulosti často vznikaly spontánně, kdy si místní před dům vylili beton a položili povrch. Po provedení průzkumných sond upřesňujících skladbu povrchů asfaltových hřišť u některých bylo nemilým překvapením, že betonové souvrství mělo i půl metru. Toto všechno se muselo odstranit a nahradit kvalitní zeminou. Ozelenění bylo realizováno zatravněním, které bylo na vhodných místech doplněné také záhony trvalek, keři a stromy pro vytvoření přirozeného zastínění.

Náklady čítaly cca 19 milionů korun a většina z nich, až 90%, byla pokryta z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovaného z Norských fondů.