Ozelenění zpevněných ploch

Časová osa projektu

Ozelenění zpevněných ploch

Na území městského obvodu Poruba najdete desítky asfaltových ploch mezi domy, které v minulosti nejčastěji sloužily jako hřiště pro míčové sporty. Jedná se o plochy vybudované v dávné minulosti, na kterých se již neodvratně podepsal zub času a jejich stav tomu odpovídá. Většinu z nich už nikdo nevyužívá. Popraskaný povrch prorostlý trávou navíc nevypadá zrovna dobře. Co s tím? Městský obvod Poruba se rozhodl požádat o dotaci, díky které by se některé z nevyužívaných ploch mohly zazelenit. A podařilo se!

Estetizace prostoru je určitě významným, není ale zásadním důvodem, proč se radnice pouští do této akce. Asfaltové plochy, do kterých se v létě opře slunce, vytváří tepelné ostrovy, které zbytečně zvyšují teplotu a působí jako výheň. Cílem a účelem projektu je toto omezit a zlepšit tak lokálně mikroklima, zároveň se zlepší zasakování srážkové vody, sníží se prašnost. Nová zeleň, která se neomezuje pouze na zatravnění, poskytne útočiště drobné fauně, čemuž se odborně říká posílení biodiverzity.

Na základě terénního průzkumu byla zmapována fakticky celá Poruba, kdy ve finále bylo vybráno 14 lokalit s plochami o celkové rozloze 4 599 m². Možnosti vyjádřit se k výběru těchto ploch využila celá řada obyvatel dotčených lokalit.

Ačkoli ozelenění na první pohled vypadá jednoduše, především finančně je to poměrně nákladná záležitost. Plochy v minulosti často vznikaly spontánně, kdy si místní před dům vylili beton a položili povrch. Po provedení průzkumných sond upřesňujících skladbu povrchů asfaltových hřišť u některých bylo nemilým překvapením, že betonové souvrství mělo i půl metru. Toto všechno se musí odstranit a nahradit kvalitní zeminou. Ozelenění bude realizováno zatravněním, které bude na vhodných místech doplněné také záhony trvalek, keři a stromy pro vytvoření přirozeného zastínění.

Předpokládané náklady představují více než dvaadvacet milionů korun a většina z nich, až 90%, bude pokryta z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovaného z Norských fondů.